Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contract > Tabellen

PurchaseOrderById: Bouw7 Aankooporder op ID

Returns a single purchase order contract based on the given ID.Returns a single purchase order contract based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Aankooporder op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

acceptedAt

string

Geaccepteerd op

Datetime when contract was accepted.

approval_canApprove

boolean

 

Whether or not the current authenticated user can approve the approval.

approval_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

approval_createdBy

string

 

The user that created the entity.

approval_currentApprover_approvalDate

string

 

The date at which the approver denied/approved the approval.

approval_currentApprover_approvalStatus

int64

 

The approval status of this approver.

approval_currentApprover_comment

string

 

Comment left by the approver. Can be null.

approval_currentApprover_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

approval_currentApprover_createdBy

string

 

The user that created the entity.

approval_currentApprover_id

int64

 

ID of the approver.

approval_currentApprover_index

int64

 

Current index of the approver.

approval_currentApprover_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

approval_currentApprover_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

approval_currentIndex

int64

 

The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.

approval_id

int64

 

ID of the approval.

approval_isApproved

boolean

 

Whether or not the approval has been approved.

approval_lastActionDate

string

 

Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.

approval_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

approval_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

approval_workflowId

int64

 

The workflow that this approval is based of.

calledReceipts

int64

Afgeroepen Ontvangsten

The amount of called receipt documents.

contractNumber

string

Contractnummer

The contract number of the contract.

cost

string

Kosten

The cost of the contract.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

createDeliveryTicket

boolean

Leveringsbewijs aanmaken

Whether or not to create a delivery ticket.

deliveryAddress

string

Afleveradres

Delivery address of the purchase order contract.

deliveryDate

string

Leveringsdatum

Delivery date of the purchase order contract.

deliveryDateText

string

Leveringsdatum Tekst

Delivery date text of the purchase order contract.

deniedAt

string

Geweigerd bij

Datetime when contract was denied.

description

string

Omschrijving

The description of the contract.

id

int64

ID

The ID of the purchase order contract.

language

string

Taal

The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.

linkedDeliveryTicket_cost

string

 

The costs for this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_id

int64

 

The ID of delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_initialCost

string

 

The initial costs for this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_processed

boolean

 

Whether the delivery ticket has been processed.

linkedDeliveryTicket_ticketDate

string

 

The date for which the delivery ticket were logged.

linkedDeliveryTicket_ticketNumber

string

 

Ticket number of delivery ticket.

logEntries

int64

Logboekgegevens

The amount of log entries.

mailSent

boolean

Verzonden post

Flag to indicate if mail was sent.

mailSentAt

string

Post verzonden op

The date the contract was sent.

mailSentBy

string

Post verzonden door

The user that sent the email.

name

string(255)

Naam

The name of the contract.

number

string

Nummer

Number of the contract.

paymentAgreement

string

Betalingsovereenkomst

The payment agreement of the contract.

project_branch_code

string

 

The code for this branch

project_branch_id

int64

 

The ID of the branch.

project_branch_name

string

 

The name of this branch

project_category_code

string

 

The code for the category.

project_category_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

project_category_createdBy

string

 

The user that created the entity.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

The general costs or profit for the category.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

The general costs percentage for the category.

project_category_grossProfitMargin

string

 

The gross profit margin for the category.

project_category_id

int64

 

The ID of the category.

project_category_name

string

 

The name of the category.

project_category_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

project_category_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

The email address.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID of contact.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Name of contact.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Whether or not this status closes a project.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

The user that created the entity.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

The name of the status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The code of the security code.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The unique identifier of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name of the project security link.

purchaseType

int64

Aankoopsoort

The purchase type of the purchase order contract.

status

int64

Status

Status of the contract.

supplier_contactType_id

int64

Leverancier Contact Type ID

The ID of contact type.

supplier_contactType_name

string

Leverancier Type contact Naam

The name of contact type.

supplier_email

string

E-mail leverancier

The email address.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

ID of contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

Name of contact.

type

int64

Soort

Type of the contract.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681