Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contract > Tabellen

PurchaseOrderContractHistoryEntriesById: Bouw7 Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Returns a list of purchase order contract history entries associated with the given ID.Returns a list of purchase order contract history entries.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Invoer in de contractgeschiedenis van inkooporders per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

Purchase order contract ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderContractHistoryEntriesById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

contract_acceptedAt

string

Contract Aanvaard op

Datetime when contract was accepted.

contract_contractNumber

string

Contractnummer

The contract number of the contract.

contract_cost

string

Contractkosten

The cost of the contract.

contract_createdAt

string

Contract Aangemaakt op

The creation time of the entity.

contract_createdBy

string

Contract Gemaakt door

The user that created the entity.

contract_createDeliveryTicket

boolean

Contract Maak Leveringsbon

Whether or not to create a delivery ticket.

contract_deliveryAddress

string

Contract Afleveradres

Delivery address of the purchase order contract.

contract_deliveryDate

string

Contract Afleverdatum

Delivery date of the purchase order contract.

contract_deliveryDateText

string

Contract Afleverdatum Tekst

Delivery date text of the purchase order contract.

contract_deniedAt

string

Contract Geweigerd op

Datetime when contract was denied.

contract_description

string

Contractomschrijving

The description of the contract.

contract_id

int64

Contract ID

The ID of the purchase order contract.

contract_language

string

Contracttaal

The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.

contract_mailSent

boolean

Contractpost verzonden

Flag to indicate if mail was sent.

contract_mailSentAt

string

Contractuele post verzonden op

The date the contract was sent.

contract_mailSentBy

string

Contractpost Verzonden door

The user that sent the email.

contract_name

string(255)

Contactnaam

The name of the contract.

contract_number

string

Contractnummer

Number of the contract.

contract_paymentAgreement

string

Contract Betalingsovereenkomst

The payment agreement of the contract.

contract_purchaseType

int64

Type contract Aankoop

The purchase type of the purchase order contract.

contract_status

int64

Contractstatus

Status of the contract.

contract_type

int64

Contractsoort

Type of the contract.

contract_updatedAt

string

Contract bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

contract_updatedBy

string

Contract bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

id

int64

ID

The ID of the purchase order history entry.

message

string

Bericht

The message of the history entry.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681