Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contract > Tabellen

SubcontractorContracts: Bouw7 Contracten met onderaannemers

Returns a list of subcontractor contracts.Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contracten met onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

acceptedAt

string

Geaccepteerd op

The date when contract was accepted in ATOM-format.

attachmentCount

int64

Aantal Bijlagen

The attachment count for this contract.

calledReceiptCount

int64

Afgeroepen ontvangsttelling

The called receipt count for this contract.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

currentApprover

string

Huidige goedkeurder

The full name of the current approver.

deniedAt

string

Geweigerd bij

The date the contract was denied in ATOM-format.

description

string

Omschrijving

The description of the contract. May contain HTML content.

emailSentAt

string

E-mail verzonden naar

The date the email was sent in ATOM-format.

emailSentBy

string

E-mail verzonden door

The username of the user that sent the email.

expectedCompletionDate

string

Verwachte voltooiingsdatum

The expected completion date of the subcontractor contract.

expectedCompletionDateText

string

Verwachte voltooiingsdatum Tekst

The expected completion date text of the subcontractor contract.

id

int64

ID

The ID of the Contract.

isEmailSent

boolean

Is e-mail verzonden

True if an email was already sent.

language

string

Taal

The locale used by this contract, e.g.: nl-NL.

linkedDeliveryTicket_bookingStatus

int64

 

The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.

linkedDeliveryTicket_date

string

 

The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.

linkedDeliveryTicket_description

string

 

The description of this delivery ticket. May contain HTML content.

linkedDeliveryTicket_id

int64

 

The ID of this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_isProcessed

boolean

 

Whether this delivery ticket has been processed.

linkedDeliveryTicket_number

string

 

The ticket number of this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_price

string

 

The price of this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId

int64

 

The ID of the purchase type of this delivery ticket.

linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName

string

 

The name of the purchase type of this delivery ticket.

name

string(255)

Naam

The display name of the contract. Can be NULL.

number

string

Nummer

The identification number of the contract.

outstandingCosts

string

Openstaande kosten

The outstanding costs for this subcontractor contract.

paymentAgreement

string

Betalingsovereenkomst

The payment agreement of the contract. May contain HTML content.

price

string

Prijs

The price of the contract.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

The security code.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

The cost type code.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

The name of the cost type.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

The ID of the project security link.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

The name security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

The ID of the project associated with this security code.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

The status of the project security link.

startDate

string

Startdatum

The starting date of the subcontractor contract.

startDateText

string

Begindatum Tekst

The starting date text of the subcontractor contract.

status

int64

Status

Status of the contract.

statusName

string

Statusnaam

The name of the current status.

subcontractor_emailAddress

string

E-mailadres onderaannemer

The email address of the contact.

subcontractor_id

int64

Onderaannemer ID

The ID of the contact.

subcontractor_name

string

Naam onderaannemer

The name of this contact.

subcontractor_type

string

Type onderaannemer

The type of this contact.

subcontractor_typeId

int64

Onderaannemer Type ID

The type ID of this contact.

type

int64

Soort

Type of the contract. (0 = Permanent, 1 = Directing, 2 = Outsourced)

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681