Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Contract > Tabellen

SubcontractorContractTerms: Bouw7 Contractvoorwaarden onderaannemer

Returns a list of subcontractor contract terms.Returns a list of subcontractor contract terms.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contractvoorwaarden onderaannemer

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContractTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

amount

string

Bedrag

The amount of this contract term.

amountToReceive

string

Te ontvangen Bedrag

The amount to receive of this contract term.

contractId

int64

Contract ID

The ID of the contract of this contract term.

contractName

string

Contactnaam

The name of the contract of this contract term.

contractNumber

string

Contractnummer

The number of the contract of this contract term.

contractProjectSecurityLinkId

int64

Contract Project Security Link ID

The ID of the project security link of the contract of this contract term.

contractProjectSecurityLinkName

string

Contract Project Security Link Naam

The name of the project security link of the contract of this contract term.

cost

string

Kosten

The cost of this contract term.

costReceived

string

Ontvangen kosten

The received cost of this contract term.

costToReceive

string

Kosten om te ontvangen

The cost to receive of this contract term.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

description

string

Omschrijving

The description of this contract term.

id

int64

ID

The ID this contract term.

isApproved

boolean

Is Goedgekeurd

Whether this this contract term is approved.

isPaid

boolean

Is Betaald

Whether this contract term is paid.

number

string

Nummer

The number of this contract term.

projectId

int64

Project ID

The ID of the project of this contract term.

projectName

string

Projectnaam

The name of the project of this contract term.

projectSecurityLinkId

int64

Project Security Link ID

The ID of the project security link of this contract term.

projectSecurityLinkName

string

Project Security Link Naam

The name of the project security link of this contract term.

supplierId

int64

Leverancier-ID

The ID of the supplier of this contract term.

supplierName

string

Leveranciersnaam

The name of the supplier of this contract term.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681