Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Department > Tabellen

DepartmentById: Bouw7 Afdeling per ID

Returns a single department based on the given ID.Returns a single department based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Department

Label: Afdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

department

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_code

string

Vestigingscode

The code for this branch

branch_division_description

string

 

The description of the division.

branch_division_exactDivisionId

string

 

The division ID of an Exact Online environment.

branch_division_glAccountCode

string

 

A default general ledger account code to use for sales related items.

branch_division_glAccountCodePurchase

string

 

A default general ledger account code to use for purchase related items.

branch_division_id

int64

 

The ID of the division.

branch_division_journalCode

string

 

A default journal code to use for sales related items.

branch_division_journalCodePurchase

string

 

A default journal code to use for purchase related items.

branch_division_salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

 

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of this branch

color

string

Kleur

Display color of the department

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

id

int64

ID

ID of the department.

isActive

boolean

Is Actief

Whether or not the department is active.

name

string

Naam

Name of the department.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

workInProgressSettings_costCenterHours

string(255)

 

A cost center to use for hours related items.

workInProgressSettings_costCenterHoursDebit

string(255)

 

A cost center to use for hours debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHours

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours debit related items.

workInProgressSettings_id

int64

 

The ID of the work in progress settings.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681