Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Invoicing > Tabellen

InvoiceCompanyInfoByProject: Bouw7 Factuur Bedrijfsinformatie per project

Returns the company information based on the given project.Returns the company information based on the given project.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Factuur Bedrijfsinformatie per project

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

project

int64

 

Project ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceCompanyInfoByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

city

string

Plaats

The city of residence of the supplier.

cocNumber

string

Kamer van Koophandel-nummer

The chamber of commerce number of the supplier.

country

string

Land

The country of the supplier.

emailAddress

string

E-mailadres

The email-address of the supplier.

expirationReminderDays

int64

Vervalherinneringsdagen

The number of days before a reminder is sent.

gAccountPercentage

string

G-rekening Percentage

The g account percentage for the customer.

gAccountText

string

G-rekening tekst

The g account text for the customer.

houseNumber

string

Huisnummer

The house- or building-number of the supplier.

iban

string

IBAN

The IBAN-account number of the supplier.

logo_createdAt

string

Logo Gemaakt op

The creation time of the entity.

logo_createdBy

string

Logo Gemaakt door

The user that created the entity.

logo_extension

string

Logo-extensie

The extension of the file.

logo_id

int64

Logo-ID

The ID of this file

logo_modelId

int64

Logomodel-ID

The ID of the associated type.

logo_modelType

string

Logomodelsoort

The category of the file.

logo_name

string

Logo Naam

The public name of the file.

logo_size

int64

Logogrootte

The size of the file in bytes.

logo_updatedAt

string

Logo Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

logo_updatedBy

string

Logo Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

logo_uri

string

Logo (URI)

The URI of the file, used to fetch the contents.

nAccountText

string

N-rekening tekst

The n account text for the customer.

name

string

Naam

The name of the supplier.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

The phone number of the supplier.

shouldCopyProjectDescription

boolean

Moet Projectomschrijving Kopiëren

Whether the project description should be copied.

showProjectNameOnInvoicePdf

boolean

Toon Projectnaam op Factuur-PDF

Whether the project name will show on the invoice.

showProjectNumberOnInvoice

boolean

Toon Projectnummer op Factuur

Whether the project number will show on the invoice.

streetName

string

Straatnaam

The street name of the supplier.

vatNumber

string

BTW-nummer

The VAT-number of the supplier.

wageComponentPercentage

string

Looncomponent Percentage

The wage component percentage for the customer.

websiteAddress

string

Website-adres

The website address of the supplier.

zipCode

string

Postcode

The zip-code of the supplier.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681