Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Invoicing > Tabellen

Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization.Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_id

int64

Vestiging-ID

De ID van het filiaal.

branch_name

string

Filiaalnaam

De naam van het filiaal.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

Het e-mailadres van de contactpersoon.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

Het ID van het contact.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

De naam van deze contactpersoon.

contact_type

string

Contactsoort

Het type van dit contact.

contact_typeId

int64

Contactsoort-ID

Het type ID van dit contact.

contactPersonName

string

Contactpersoonnaam

De contactpersoon voor deze factuur. Waarde kan NULL zijn indien niet gedefinieerd.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

date

string

Datum

De factuurdatum in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuurdatum niet is ingesteld.

datePaid

string

Datum van Betaling

De datum waarop de factuur is betaald in het formaat JJJJ-MM-DD, of NUL als de factuur niet is betaald.

debtorNumber

string

Debiteurennummer

Het debiteurennummer van de contactpersoon die bij deze factuur hoort.

division_description

string

Divisie Omschrijving

De beschrijving van de divisie.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

De divisie ID van een Exact Online omgeving.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

division_id

int64

Divisie ID

De ID van de divisie.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

dueDate

string

Vervaldatum

The invoice date in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice due date has not been set.

id

int64

ID

Het ID van de factuur.

invoiceNumber

string

Factuurnummer

Het aantal facturen.

isBookedInAfas

boolean

Is geboekt in AFAS

Of deze factuur in uw AFAS-administratie is geboekt.

isBookedInExact

boolean

Is geboekt in Exact

Of deze factuur in uw Exact-administratie is geboekt.

isBookedInMareon

boolean

Is geboekt in Mareon

Of deze factuur in uw Mareon-administratie is geboekt.

isBookedInTwinfield

boolean

Is geboekt in Twinfield

Of deze factuur in uw Twinfield administratie is geboekt.

isCollective

boolean

Is Collectief

Of dit een verzamelfactuur is, met regels die verband houden met verschillende projecten.

isCredit

boolean

Is Krediet

Of dit een creditfactuur is.

isMailed

boolean

Wordt gemaild

Of deze factuur verzonden is.

mailDate

string

Maildatum

De datum en het tijdstip waarop de factuur is verzonden.

note

string

Notitie

De nota van deze factuur.

project_branchId

int64

Projecttak ID

De ID van de tak van dit project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

De ID van de categorie van dit project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

De ID van de afdeling van dit project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_number

string

Projectnummer

Het nummer van het project.

project_status

string

Projectstatus

De naam van de huidige status van dit project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status van dit project.

status

int64

Status

De status van de factuur (0 = Open, 1 = Vervallen, 2 = Betaald, 3 = Concept).

subTotal

string

Subtotaal

De som van de subtotalen van alle factuurregels, exclusief BTW.

total

string

Totaal

De som van alle subtotalen van de factuurregels, inclusief BTW.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

vatTotal

string

BTW Totaal

De som van alle BTW-totalen van de factuurregels.

workAddress

string

Werkadres

Het werkadres van deze factuur.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer