Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Invoicing > Tabellen

Invoices: Bouw7 Facturen

Returns a list of invoices associated with the organization.Returns a list of invoices associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Invoicing

Label: Facturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Invoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Invoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of the branch.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

The email address of the contact.

contact_id

int64

contact-ID

The ID of the contact.

contact_name

string

contactnaam

The name of this contact.

contact_type

string

Contact Type

The type of this contact.

contact_typeId

int64

Contact Type ID

The type ID of this contact.

contactPersonName

string

Contactpersoonnaam

The contact person for this invoice. Value can be NULL if undefined.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

date

string

Datum

The invoice date in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice date has not been set.

datePaid

string

Datum van Betaling

The date when the invoice was paid in YYYY-MM-DD format, or NULL if the invoice is unpaid.

debtorNumber

string

Debiteurennummer

The debtor number of the contact associated with this invoice.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A default general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A default journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

id

int64

ID

The ID of invoice.

invoiceNumber

string

Factuurnummer

The number of invoice.

isBookedInAfas

boolean

Is geboekt in AFAS

Whether this invoice has been booked into your AFAS administration.

isBookedInExact

boolean

Is geboekt in Exact

Whether this invoice has been booked into your Exact administration.

isBookedInMareon

boolean

Is geboekt in Mareon

Whether this invoice has been booked into your Mareon administration.

isBookedInTwinfield

boolean

Is geboekt in Twinfield

Whether this invoice has been booked into your Twinfield administration.

isCollective

boolean

Is Collectief

Whether this is a collective invoice, containing lines associated with different projects.

isCredit

boolean

Is Krediet

Whether this is a credit invoice.

isMailed

boolean

Wordt gemaild

Whether this invoice has been mailed.

mailDate

string

Maildatum

The date and time the invoice was mailed.

note

string

Notitie

The note of this invoice.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

status

int64

Status

The status of the invoice. (0 = Open, 1 = Expired, 2 = Paid, 3 = Draft)

subTotal

string

Subtotaal

The sum of all invoice line subtotals, excluding VAT.

total

string

Totaal

The sum of all invoice line subtotals, including VAT.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

vatTotal

string

BTW Totaal

The sum of all invoice line VAT totals.

workAddress

string

Werkadres

The work address of this invoice.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681