Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

CustomAttributeById: Bouw7 Aangepast attribuut op ID

Returns a single custom attribute based on the given ID.Returns a single custom attribute based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepast attribuut op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributeById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributeById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

fieldType

string

Veldsoort

The I18N key of the field type.

fieldTypeId

int64

Veldtype ID

The ID of the field type.

id

int64

ID

The ID of the custom attribute.

isDisplayedOnCheckoutDocument

boolean

Wordt weergegeven op het afrekeningsdocument

Whether the custom attribute is displayed on a checkout document.

isDisplayedOnCompletion

boolean

Wordt getoond bij voltooiing

Whether the custom attribute is displayed on a completion document.

isDisplayedOnContract

boolean

Wordt weergegeven op contract

Whether the custom attribute is visible on a contract.

isDisplayedOnDelivery

boolean

Wordt weergegeven bij levering

Whether the custom attribute is displayed on a delivery document.

isDisplayedOnExtraWork

boolean

Wordt weergegeven op Extra Werk

Whether the custom attribute is displayed on a extra work document.

isDisplayedOnGarbage

boolean

Wordt weergegeven op Garbage

Whether the custom attribute is displayed on a waste document and object.

isDisplayedOnHourRegister

boolean

Wordt weergegeven in het urenregister

Whether the custom attribute is displayed on a hour register document.

isDisplayedOnInvoice

boolean

Wordt weergegeven op de factuur

Whether the custom attribute is displayed on an invoice document.

isDisplayedOnMaterial

boolean

Wordt weergegeven op materiaal

Whether the custom attribute is displayed on a material document and object.

isDisplayedOnOutsourcing

boolean

Wordt weergegeven op Outsourcing

Whether the custom attribute is displayed on a outsourcing document and object.

isDisplayedOnQhse

boolean

Wordt weergegeven op QHSE

Whether the custom attribute is displayed on a QHSE document.

isReadOnly

boolean

Is Alleen-lezen

Whether the custom attribute is a read-only field.

isRequired

boolean

Is Verplicht

Whether the custom attribute is a required field.

name

string(256)

Naam

The name of the custom attribute.

ownerType

string

Eigenaarsoort

The I18N key of the owner type.

ownerTypeId

int64

Eigenaar Type ID

The ID of the owner type.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681