Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

CustomAttributes: Bouw7 Aangepaste attributen

Return a list of custom attributes for the organization.Return a list of custom attributes for the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Aangepaste attributen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomAttributes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomAttributes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

id

int64

ID

The ID of this custom attribute.

isReadOnly

boolean

Is Alleen-lezen

Whether this custom attribute is a read-only field.

isRequired

boolean

Is Verplicht

Whether this custom attribute is a required form field.

isVisibleOnCheckoutDocument

boolean

Is zichtbaar op afrekeningsdocument

Whether this custom attribute is visible on checkout documents.

isVisibleOnCompletion

boolean

Is zichtbaar bij voltooiing

Whether this custom attribute is visible on project completion.

isVisibleOnContract

boolean

Is zichtbaar op contract

Whether this custom attribute is visible on contracts.

isVisibleOnDelivery

boolean

Is zichtbaar bij levering

Whether this custom attribute is visible on delivery documents.

isVisibleOnExtraWork

boolean

Is zichtbaar op extra werk

Whether this custom attribute is visible on extra work documents.

isVisibleOnGarbage

boolean

Is zichtbaar op vuilnis

Whether this custom attribute is visible on waste objects.

isVisibleOnHourRegister

boolean

Is zichtbaar in het urenregister

Whether this custom attribute is visible on hour register documents.

isVisibleOnInvoice

boolean

Is zichtbaar op de factuur

Whether this custom attribute is visible on invoices.

isVisibleOnMaterial

boolean

Is zichtbaar op materiaal

Whether this custom attribute is visible on material objects.

isVisibleOnOutsourcing

boolean

Is zichtbaar op Outsourcing

Whether this custom attribute is visible on outsourced objects.

isVisibleOnQhse

boolean

Is zichtbaar op QHSE

Whether this custom attribute is visible on QHSE documents.

name

string

Naam

The name of this custom attribute.

ownerType

int64

Eigenaarsoort

The type of owner this custom attribute should be associated with. (0 = Project, 1 = Contact, 2 = Journal-day, 3 = Employee)

propertyName

string

Naam eigendom

The name of the property as it will be displayed on associated list items.

type

int64

Soort

The type of this field. (0 = Text field, 1 = Textarea, 2 = Checkbox, 3 = Date-picker, 4 = Date-Time-picker, 6 = Employee, 7 = Contact)

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681