Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

DivisionById: Bouw7 Verdeling per ID

Returns a single division based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Verdeling per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

description

string

Omschrijving

The description of the division.

exactDivisionId

string

Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

exactPaymentConditionPurchase

string(255)

Exacte betalingsvoorwaarde Aankoop

A default payment condition to use for purchase related items.

exactPaymentConditionSales

string(255)

Exacte betalingsvoorwaarde Verkoop

A default payment condition to use for sales related items.

glAccountCode

string

Grootboekrekeningcode

A default general ledger account code to use for sales related items.

glAccountCodePurchase

string

Grootboekrekening Code Aankoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

id

int64

ID

The ID of the division.

journalCode

string

Dagboekcode

A default journal code to use for sales related items.

journalCodePurchase

string

Tijdschrift Code Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

journalCodeWorkInProgress

string

Tijdschriftcode Werk in uitvoering

A default journal code to use for work in progress related items.

purchaseInvoiceImportBranch_code

string

 

The code for this branch

purchaseInvoiceImportBranch_division_description

string

 

The description of the division.

purchaseInvoiceImportBranch_division_exactDivisionId

string

 

The division ID of an Exact Online environment.

purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCode

string

 

A default general ledger account code to use for sales related items.

purchaseInvoiceImportBranch_division_glAccountCodePurchase

string

 

A default general ledger account code to use for purchase related items.

purchaseInvoiceImportBranch_division_id

int64

 

The ID of the division.

purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCode

string

 

A default journal code to use for sales related items.

purchaseInvoiceImportBranch_division_journalCodePurchase

string

 

A default journal code to use for purchase related items.

purchaseInvoiceImportBranch_division_salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

 

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

purchaseInvoiceImportBranch_id

int64

 

The ID of the branch.

purchaseInvoiceImportBranch_name

string

 

The name of this branch

salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

workInProgressSettings_allowInvoiceLinesWithoutProject

boolean

 

If invoice lines without project are allowed.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_closesProject

boolean

 

Whether or not this status closes a project.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_createdBy

string

 

The user that created the entity.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_id

int64

 

The ID of the status.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_invoicesProject

boolean

 

Whether or not this status invoices a project.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_name

string

 

The name of the status.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_plansProject

boolean

 

Whether or not this status plans a project.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

workInProgressSettings_closingProjectStatus_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

workInProgressSettings_costCenterEquipment

string(255)

 

A cost center to use for equipment related items.

workInProgressSettings_costCenterEquipmentDebit

string(255)

 

A cost center to use for equipment debit related items.

workInProgressSettings_costCenterHours

string(255)

 

A cost center to use for hours related items.

workInProgressSettings_costCenterHoursDebit

string(255)

 

A cost center to use for hours debit related items.

workInProgressSettings_costCenterMaterial

string(255)

 

A cost center to use for material related items.

workInProgressSettings_costCenterMaterialDebit

string(255)

 

A cost center to use for material debit related items.

workInProgressSettings_costCenterPurchase

string(255)

 

A cost center to use for purchase related items.

workInProgressSettings_costCenterPurchaseDebit

string(255)

 

A cost center to use for purchase debit related items.

workInProgressSettings_costCenterSales

string(255)

 

A cost center to use for sales related items.

workInProgressSettings_costCenterSalesDebit

string(255)

 

A cost center to use for sales debit related items.

workInProgressSettings_costCenterWaste

string(255)

 

A cost center to use for waste related items.

workInProgressSettings_costCenterWasteDebit

string(255)

 

A cost center to use for waste debit related items.

workInProgressSettings_divisionId

int64

 

The division ID that belongs to these settings.

workInProgressSettings_glAccountCodeEquipment

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeEquipmentDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for equipment debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHours

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHoursClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeHoursDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for hours debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeMaterial

string(255)

 

A general ledger account code to use for material related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for material closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeMaterialDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for material debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodePurchase

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase related items.

workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodePurchaseDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for purchase debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeSales

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeSalesClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeSalesDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for sales debit related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeWaste

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeWasteClosing

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste closing related items.

workInProgressSettings_glAccountCodeWasteDebit

string(255)

 

A general ledger account code to use for waste debit related items.

workInProgressSettings_id

int64

 

The ID of the work in progress settings.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681