Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

Divisions: Bouw7 Divisies

Return a list of divisions associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Divisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Divisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

description

string

Omschrijving

The description of the division.

exactDivisionId

string

Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

glAccountCode

string

Grootboekrekeningcode

A default general ledger account code to use for sales related items.

glAccountCodePurchase

string

Grootboekrekening Code Aankoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

id

int64

ID

The ID of the division.

journalCode

string

Dagboekcode

A default journal code to use for sales related items.

journalCodePurchase

string

Tijdschrift Code Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681