Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

Employees: Bouw7 Werknemers

Return a list of employees associated with your organization.Return a list of employees associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Werknemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Employees in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

address

string

Adres

The address, consisting of street name and house/building number, of the employee.

avatarFileHash

string

Avatar Bestand Hash

The hash of the avatar/profile picture of this employee.

birthDate

string

Geboortedatum

The birth date of the employee.

city

string

Plaats

The city of residence of this employee.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

dateOfEmployment

string

Datum van tewerkstelling

The employment date of the employee.

dateOfResignation

string

Datum van ontslag

The resignation date of the employee.

department_branchId

int64

Afdeling Afdeling ID

The branch ID of the department.

department_branchName

string

Afdeling Afdeling Naam

The branch name of this department.

department_id

int64

Afdeling ID

The ID of the department.

department_isActive

boolean

Afdeling is actief

Whether this department is currently active.

department_name

string

Afdelingsnaam

Display name of the department.

emailAddress

string

E-mailadres

The email address of the employee.

external

boolean

Extern

True if employee is external, otherwise false.

firstName

string

Voornaam

The given name of the employee.

functionTitle

string

Functie Titel

The function title of this employee.

hasSignature

boolean

Heeft handtekening

Whether the employee has a signature file configured.

hourlyRate

string

Uurtarief

The hourly rate.

id

int64

ID

The ID of this employee.

lastName

string

Achternaam

The family name of the employee.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

The phone number of the employee.

scabEmployeeId

int64

SCAB-werknemer-ID

The internal scab employee ID associated with this employee.

sellingHourlyRate

string

Uurtarief verkoop

The selling hourly rate.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

user_activatedAt

string

Gebruiker geactiveerd bij

The date the user link was activated in ATOM-format. Null if the user link is inactive.

user_id

int64

Gebruikers-ID

The ID of the user.

user_linkId

int64

User Link ID

The ID of the relation object towards the user.

user_type

int64

Gebruikerstype

The type of user. 0 = No account, 1 = Administrator, 2 = Basic, 3 = Platform

user_username

string

Gebruiker Gebruikersnaam

The username. The e-mail address the user uses to sign in.

workload

string

Werklast

The amount of hours this employee is working on a weekly basis.

zipCode

string

Postcode

The zip code, also known as postal code, associated with the address.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681