Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Organization > Tabellen

Organization: Bouw7 Organisatie

Return basic information about the organization for the currently authenticated user.Return basic information about the organization the authenticated user is associated with.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Organisatie

Dit is een alleen-lezen tabel. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Organization worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

alternativeAddressPosition

boolean

Alternatieve Adrespositie

Of de alternatieve adrespositie moet worden getoond.

city

string

Plaats

De stad van de organisatie.

cocNumber

string

Kamer van Koophandel-nummer

Het coc nummer van de organisatie.

contactFirstName

string

Contactpersoon Voornaam

De voornaam van de contactpersoon.

contactLastName

string

Contactpersoon Achternaam

De achternaam van de contactpersoon.

country

string

Land

Het land van de organisatie.

currency

string

Valuta

De valuta die door deze organisatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld: EUR.

emailAddress

string

E-mailadres

Het e-mailadres van de organisatie.

expirationReminder

int64

Vervaldatum herinnering

De vervallen herinneringsdagen voor deze organisatie.

glnNumber

string

GLN Nummer

Het wereldwijde locatienummer.

hasExactHostingAssociation

boolean

 

Whether the organization has an exact hosting association.

hourlyRate

string

Uurtarief

Het uurtarief voor deze organisatie.

houseNumber

string

Huisnummer

Het huisnummer van de organisatie (incl. toevoegingen).

iban

string

IBAN

Het IBAN van de organisatie.

id

int64

ID

De organisatie ID.

invoiceMail

string

Factuur Mail

Het e-mailadres van de factuur.

isAutomaticInvoiceNumbering

boolean

 

Whether automatic invoice numbering is enabled for this organization.

isEnableAlternativeEmail

boolean

 

Whether an alternative email is enabled for this organization.

language

string

Taal

De door deze organisatie gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

logo_createdAt

string

Logo Gemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

logo_createdBy

string

Logo Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

logo_extension

string

Logo-extensie

De extensie van het bestand.

logo_id

int64

Logo-ID

Het ID van dit bestand

logo_modelId

int64

Logomodel-ID

De ID van het geassocieerde type.

logo_modelType

string

Logomodelsoort

De categorie van het bestand.

logo_name

string

Logo Naam

De publieke naam van het bestand.

logo_secureHash

string

 

A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

logo_size

int64

Logogrootte

De grootte van het bestand in bytes.

logo_updatedAt

string

Logo Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

logo_updatedBy

string

Logo Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

logo_uri

string

Logo (URI)

De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

name

string

Naam

De naam van de organisatie.

note

string

Notitie

Notitieveld voor organisatie.

phoneNumber

string

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de organisatie.

prognosisHourlyRate

string

Prognose Uurtarief

De prognose uurtarief voor deze organisatie.

requireHourLogTimes

boolean

Eis Uur Logtijden

Of loguren zijn ingeschakeld en dus vereist voor deze organisatie.

sellingHourlyRate

string

Uurtarief verkoop

Het verkopende uurtarief voor deze organisatie.

shouldCopyProjectDescription

boolean

Moet Projectomschrijving Kopiëren

True als de projectbeschrijving moet worden gekopieerd naar een factuur.

status

int64

Status

De status van de organisatie.

streetName

string

Straatnaam

De straatnaam van de organisatie.

vatNumber

string

BTW-nummer

Het BTW-nummer van de organisatie.

website

string

Website

De website van de organisatie.

zipCode

string

Postcode

De postcode van de organisatie.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer