Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId: Bouw7 Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Returns a single project category based on the given ID.Returns a single project category based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: Projectcategorie-indeling Instellingen per projectcategorie-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectCategoryDivisionSettingsByProjectCategoryId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

code

string

Code

The code for the category.

costCenterGeneralCosts

string(255)

Kostenplaats Algemene kosten

A cost center to use for general costs related items.

costCenterGeneralCostsDebit

string(255)

Kostenplaats Algemene kosten Debet

A cost center to use for general costs debit related items.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

divisionId

int64

Divisie ID

The ID of the linked division.

generalCostsOrProfit

string

Algemene kosten of winst

The general costs or profit for the category.

generalCostsPercentage

string

Algemene kosten Percentage

The general costs percentage for the category.

glAccountCodeGeneralCosts

string(255)

GL-rekeningcode Algemene kosten

A general ledger account code to use for general costs related items.

glAccountCodeGeneralCostsClosing

string(255)

GL-rekeningcode Algemene kosten Afsluiting

A general ledger account code to use for general costs closing related items.

glAccountCodeGeneralCostsDebit

string(255)

GL Rekeningcode Algemene kosten Debet

A general ledger account code to use for general costs debit related items.

grossProfitMargin

string

Brutowinstmarge

The gross profit margin for the category.

id_1

int64

ID

The ID of the category.

id

int64

ID

The ID of the division project category settings.

name

string

Naam

The name of the category.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681