Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Organization > Tabellen

VatTariffs: Bouw7 BTW-tarieven

Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.Return a set of VAT tariff objects that the organization can use, depending on the country.

Catalogus: Bouw7

Schema: Organization

Label: BTW-tarieven

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VatTariffs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Filter collections with the [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language)

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VatTariffs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

effectiveFrom

string

Effectief vanaf

The date since this VAT tariff is effective.

id

int64

ID

ID of the vat tariff.

isDefault

boolean

Is Standaard

Whether this VAT is default for the country its associated with.

isShifted

boolean

Is verschoven

Whether the VAT is shifted.

label

string(255)

Label

Display label of the VAT tariff.

percentage

string

Percentage

Het BTW-percentage.

shiftedPercentage

string

Verschoven percentage

The shifted VAT percentage.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681