Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Project > Tabellen

InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization.Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

datetime

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

description

string

Omschrijving

Een omschrijving voor de factuurterm.

id

int64

ID

ID van de projectfactuurtermijn.

invoiceableAt

string

Factureerbaar op

De datum vanaf wanneer de termijn kan worden gefactureerd.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

Het ID van de factuurregel.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.

percentage

string

Percentage

Het percentage van het totale bedrag dat deze factuurtermijn dekt.

statement_contactId

int64

Verklaring Contact ID

Het ID van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.

statement_contactName

string

Verklaring contactpersoon Naam

De naam van de contactpersoon die bij deze projecttermijnverklaring hoort.

statement_fixedPrice

string

Verklaring vaste prijs

De vaste prijs voor dit project termijnverklaring.

statement_fullProjectNumber

string

Verklaring Volledig projectnummer

Het nummer van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

statement_id

int64

Verklaring ID

ID van de projectfactuurtermijn.

statement_projectBranchId

int64

Verklaring Projecttak ID

Het ID van de tak die hoort bij het project waartoe deze project-termijnverklaring behoort.

statement_projectCategoryId

int64

Verklaring Projectcategorie ID

Het ID van de categorie van het project waartoe deze projecttermijnverklaring behoort.

statement_projectId

int64

Verklaring Project ID

Het ID van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

statement_projectName

string

Verklaring Projectnaam

De naam van het project waar deze projecttermijnverklaring bij hoort.

statement_projectStatusId

int64

Verklaring Projectstatus ID

Het ID van de status van het project waartoe deze project-termijnverklaring behoort.

subtotal

string

Subtotaal

Het subtotaal voor deze factuurtermijn.

updatedAt

datetime

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

vatTariff_id

int64

BTW-tarief-ID

De ID van het btw-tarief.

vatTariff_isShifted

boolean

BTW-tarief wordt verlegd

Of de BTW wordt verlegd.

vatTariff_label

string(255)

BTW-tariefetiket

Weergave van het BTW-tarief.

vatTariff_percentage

string

BTW-tariefpercentage

Het BTW-percentage.

vatTariffPercentage

string

BTW-tariefpercentage

Het btw-tariefpercentage dat op deze term van toepassing was.

 

10-06-2024 18:41 Versie 24.1.3-BETA+4689

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer