Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Project > Tabellen

InvoiceTerms: Bouw7 Factuurvoorwaarden

Returns a list of project invoice terms associated with the organization.Returns a list of project invoice terms associated with the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Factuurvoorwaarden

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceTerms in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

description

string

Omschrijving

A description for the invoice term.

id

int64

ID

ID of the project invoice term.

invoiceableAt

string

Factureerbaar bij

The date from which the term can be invoiced.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

The ID of the invoice line.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

The ID of the invoice this invoice line belongs to.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

The ID of the status of the invoice this line belongs to.

percentage

string

Percentage

The percentage of the total sum this invoice term covers.

statement_contactId

int64

Verklaring Contact ID

The ID of the contact associated with this project term statement.

statement_contactName

string

Verklaring contactpersoon Naam

The name of the contact associated with this project term statement.

statement_fixedPrice

string

Verklaring vaste prijs

The fixed price for this project term statement.

statement_fullProjectNumber

string

Verklaring Volledig projectnummer

The number of the project this project term statement belongs to.

statement_id

int64

Verklaring ID

ID of the project invoice term.

statement_projectBranchId

int64

Verklaring Projecttak ID

The ID of the branch associated with the project this project term statement belongs to.

statement_projectCategoryId

int64

Verklaring Projectcategorie ID

The ID of the category of the project this project term statement belongs to.

statement_projectId

int64

Verklaring Project ID

The ID of the project this project term statement belongs to.

statement_projectName

string

Verklaring Projectnaam

The name of the project this project term statement belongs to.

statement_projectStatusId

int64

Verklaring Projectstatus ID

The ID of the status of the project this project term statement belongs to.

subtotal

string

Subtotaal

The subtotal for this invoice term.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

vatTariff_id

int64

BTW-tarief-ID

The ID of the vat tariff.

vatTariff_isShifted

boolean

BTW-tarief wordt verlegd

Whether the VAT is shifted.

vatTariff_label

string(255)

BTW-tariefetiket

Display label of the VAT tariff.

vatTariff_percentage

string

BTW-tariefpercentage

Het BTW-percentage.

vatTariffPercentage

string

BTW-tariefpercentage

The vat tariff percentage that was be applied to this term.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681