Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Project > Tabellen

ProjectFileDepartmentsByProjectId: Bouw7 Projectdossierafdelingen per project-ID

Returns a project file associated with the given id.Returns a project file associated with the given id.

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projectdossierafdelingen per project-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

projectFile

int64

 

Project ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectFileDepartmentsByProjectId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

contact_contactType_id

int64

Contact Contact Type ID

De ID van het contacttype.

contact_contactType_name

string

Contactpersoon Type contact Naam

De naam van het contacttype.

contact_email

string

Contact E-mail

Het e-mailadres.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

ID van contactpersoon.

contact_isVatShifted

boolean

Contact is BTW verlegd

Of de BTW voor het contact is verlegd.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

Naam van de contactpersoon.

contact_phoneNumber

string

Telefoonnummer contactpersoon

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

createdAt

string

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

file_createdAt

string

Bestand aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

file_createdBy

string

Bestand Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

file_extension

string

Bestandsextensie

De extensie van het bestand.

file_id

int64

Bestands-ID

Het ID van dit bestand

file_modelId

int64

Bestand Model ID

De ID van het geassocieerde type.

file_modelType

string

Type bestandsmodel

De categorie van het bestand.

file_name

string

Bestandsnaam

De publieke naam van het bestand.

file_secureHash

string

 

A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

file_size

int64

Bestandsgrootte

De grootte van het bestand in bytes.

file_updatedAt

string

Bestand bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

file_updatedBy

string

Bestand bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

file_uri

string

Bestand URI

De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

id_1

int64

ID

Het ID van de metagegevens van dit projectbestand.

id

int64

ID

ID van de afdeling.

information

string

Informatie

De informatie van dit projectbestand metadata.

name_1

string(255)

Naam

De naam van de metagegevens van dit projectbestand.

name

string

Naam

Naam van de afdeling.

projectFileCategory_id

int64

Project Dossier Categorie ID

De ID van de bestandscategorie.

projectFileCategory_name

string

Naam projectbestand categorie

De naam van de bestandscategorie.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer