Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Project > Tabellen

Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization.Returns a list of projects associated with the organization

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

additionalWork

string

Extra Werk

Extra werk voor het project.

branch_id

int64

Vestiging-ID

De ID van het filiaal.

branch_name

string

Filiaalnaam

De naam van het filiaal.

caC100

string

C100

 

caC101

string

C101

 

caC102

string

C102

 

caC15

string

C15

 

caC16

string

C16

 

caC17

string

C17

 

caC18

string

C18

 

caC19

string

C19

 

caC20

string

C20

 

caC21

string

C21

 

caC22

string

C22

 

caC23

string

C23

 

caC24

string

C24

 

caC25

string

C25

 

caC26

string

C26

 

caC27

string

C27

 

caC28

string

C28

 

caC29

string

C29

 

caC30

string

C30

 

caC31

string

C31

 

caC32

string

C32

 

caC33

string

C33

 

caC34

string

C34

 

caC35

string

C35

 

caC36

string

C36

 

caC37

string

C37

 

caC38

string

C38

 

caC39

string

C39

 

caC40

string

C40

 

caC41

string

C41

 

caC42

string

C42

 

caC43

string

C43

 

caC44

string

C44

 

caC45

string

C45

 

caC46

string

C46

 

caC47

string

C47

 

caC48

string

C48

 

caC49

string

C49

 

caC50

string

C50

 

caC51

string

C51

 

caC52

string

C52

 

caC53

string

C53

 

caC54

string

C54

 

caC55

string

C55

 

caC56

string

C56

 

caC57

string

C57

 

caC58

string

C58

 

caC59

string

C59

 

caC60

string

C60

 

caC61

string

C61

 

caC62

string

C62

 

caC63

string

C63

 

caC64

string

C64

 

caC65

string

C65

 

caC66

string

C66

 

caC67

string

C67

 

caC68

string

C68

 

caC69

string

C69

 

caC70

string

C70

 

caC71

string

C71

 

caC72

string

C72

 

caC73

string

C73

 

caC74

string

C74

 

caC75

string

C75

 

caC76

string

C76

 

caC77

string

C77

 

caC78

string

C78

 

caC79

string

C79

 

caC80

string

C80

 

caC81

string

C81

 

caC82

string

C82

 

caC83

string

C83

 

caC84

string

C84

 

caC85

string

C85

 

caC86

string

C86

 

caC87

string

C87

 

caC88

string

C88

 

caC89

string

C89

 

caC90

string

C90

 

caC91

string

C91

 

caC92

string

C92

 

caC93

string

C93

 

caC94

string

C94

 

caC95

string

C95

 

caC96

string

C96

 

caC97

string

C97

 

caC98

string

C98

 

caC99

string

C99

 

caCaProjectCheckbox

boolean

CA Project Checkbox

 

caCaProjectContact

string

CA Project Contact

 

caCaProjectDatum

datetime

CA Project Datum

 

caCaProjectDatumtijd

datetime

CA Project Datumtijd

 

caCaProjectDropdown

string

CA Project Dropdown

 

caCaProjectMedewerker

string

CA Project Medewerker

 

caCaProjectTekstgebied

string

CA Project Tekstgebied

 

caCaProjectTekstveld

string

CA Project Tekstveld

 

category_code

string

Categoriecode

De code voor de categorie.

category_id

int64

Categorie ID

Het ID van de categorie.

category_name

string

Categorienaam

De naam van de categorie.

city

string

Plaats

De stad van het project.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

Het e-mailadres van de contactpersoon.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

Het ID van het contact.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

De naam van deze contactpersoon.

contact_type

string

Contactsoort

Het type van dit contact.

contact_typeId

int64

Contactsoort-ID

Het type ID van dit contact.

contactPerson_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

Het e-mailadres van de contactpersoon.

contactPerson_id

int64

Contactpersoon ID

Het ID van het contact.

contactPerson_name

string

 

De naam van deze contactpersoon.

contactPerson_type

string

 

Het type van dit contact.

contactPerson_typeId

int64

 

Het type ID van dit contact.

countryCode

string

Landcode

Een ISO 3166-2 representatie van het land.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

deliveryDate

string

Leveringsdatum

Opleveringsdatum van het project.

division_description

string

Divisie Omschrijving

De beschrijving van de divisie.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

De divisie ID van een Exact Online omgeving.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

division_id

int64

Divisie ID

De ID van de divisie.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

endDate

string

Einddatum

Einddatum van het project.

executor_departmentId

int64

Executeur Afdeling-ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

executor_exactSalaryFrequency

int64

Executeur Exact Salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

executor_firstName

string

Executeur Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

executor_id

int64

Executeur-ID

Het ID van de werknemer.

executor_lastName

string

Executeur Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

fixedPrice

string

Vaste Prijs

De vaste prijs van het project.

fullProjectNumber

string

Volledig Projectnummer

Het volledige projectnummer inclusief jaar.

houseNumber

string

Huisnummer

Het huisnummer van het project.

id

int64

ID

De ID van het project.

information

string

Informatie

De informatie over het project.

name

string

Naam

De naam van het project.

parentId

int64

Ouder ID

De ID van het bovenliggende Project indien dit Project een Subproject is.

projectLeader_departmentId

int64

Projectleider Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

projectLeader_exactSalaryFrequency

int64

Projectleider Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

projectLeader_firstName

string

Projectleider Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

projectLeader_id

int64

ID projectleider

Het ID van de werknemer.

projectLeader_lastName

string

Achternaam projectleider

De familienaam van deze werknemer.

projectNumber

string

Projectnummer

Het projectnummer.

propertyAsset_id

int64

Eigendom Activa ID

De ID van het vermogensbestanddeel.

propertyAsset_name

string

Naam vermogensbestanddeel

De naam van het vermogensbestanddeel.

reference

string

Referentie

De referentie van het project.

startDate

string

Startdatum

Startdatum van het project.

status_closesPlanning

boolean

Status Sluit Planning

Of de projectplanning is afgesloten.

status_closesProject

boolean

Status Sluit het project

Of deze status wijst op een gesloten toestand van het project.

status_id

int64

Status-ID

De ID van de status.

status_invoicesProject

boolean

Status Facturen Project

Of deze status een gefactureerde status van het project aangeeft.

status_name

string

Statusnaam

De naam van de status.

status_plansProject

boolean

Status Plannen Project

Of deze status een geplande status van het project aangeeft.

streetName

string

Straatnaam

De straatnaam voor het project.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

workPlanner_departmentId

int64

Werkvoorbereider Afdeling ID

Het ID van de afdeling waar deze werknemer is ingeschreven.

workPlanner_exactSalaryFrequency

int64

Werkplanner Exacte salarisfrequentie

De exacte salarisfrequentie van deze werknemer.

workPlanner_firstName

string

Werkvoorbereider Voornaam

De voornaam van deze werknemer.

workPlanner_id

int64

Werkplanner ID

Het ID van de werknemer.

workPlanner_lastName

string

Werkplanner Achternaam

De familienaam van deze werknemer.

zipCode

string

Postcode

De postcode van het project.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer