Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Project > Tabellen

Projects: Bouw7 Projecten

Returns a list of projects associated with the organization.Returns a list of projects associated with the organization

Catalogus: Bouw7

Schema: Project

Label: Projecten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Projects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

additionalWork

string

Extra Werk

Additional work for the project.

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of the branch.

category_code

string

Categoriecode

The code for the category.

category_id

int64

Categorie ID

The ID of the category.

category_name

string

Categorienaam

The name of the category.

city

string

Plaats

The city of the project.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

The email address of the contact.

contact_id

int64

contact-ID

The ID of the contact.

contact_name

string

contactnaam

The name of this contact.

contact_type

string

Contact Type

The type of this contact.

contact_typeId

int64

Contact Type ID

The type ID of this contact.

countryCode

string

Landcode

An ISO 3166-2 representation of the country.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

deliveryDate

string

Leveringsdatum

Delivery date for the project.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A default general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A default journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

endDate

string

Einddatum

End date for the project.

executor_departmentId

int64

Executeur Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

executor_exactSalaryFrequency

int64

Uitvoerder Exact salaris Frequentie

The exact salary frequency of this employee.

executor_firstName

string

Executeur Voornaam

The given name of this employee.

executor_id

int64

Uitvoerder ID

The ID of the employee.

executor_lastName

string

Achternaam executeur

The family name of this employee.

fixedPrice

string

Vaste Prijs

The fixed price of the project.

fullProjectNumber

string

Volledig projectnummer

The full project number including year.

houseNumber

string

Huisnummer

The house number for the project.

id

int64

ID

The ID of the project.

information

string

Informatie

The information about the project.

name

string

Naam

The name of the project.

parentId

int64

Ouder ID

The ID of the parent Project if this Project is a Subproject.

projectLeader_departmentId

int64

Projectleider Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

projectLeader_exactSalaryFrequency

int64

Projectleider Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

projectLeader_firstName

string

Projectleider Voornaam

The given name of this employee.

projectLeader_id

int64

ID projectleider

The ID of the employee.

projectLeader_lastName

string

Achternaam projectleider

The family name of this employee.

projectNumber

string

Projectnummer

The project number.

propertyAsset_id

int64

Eigendom Activa ID

The ID of the property asset.

propertyAsset_name

string

Naam vermogensbestanddeel

The name of the property asset.

reference

string

Referentie

The reference of the project.

startDate

string

Startdatum

Start date for the project.

status_closesPlanning

boolean

Status Sluit Planning

Whether the project planning is closed.

status_closesProject

boolean

Status Sluit het project

Whether this status denotes a closed-state of the project.

status_id

int64

Status-ID

The ID of the status.

status_invoicesProject

boolean

Status Facturen Project

Whether this status denotes an invoiced-state of the project.

status_name

string

Statusnaam

The name of the status.

status_plansProject

boolean

Status Plannen Project

Whether this status denotes a planned-state of the project.

streetName

string

Straatnaam

The street name for the project.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

workPlanner_departmentId

int64

Werkvoorbereider Afdeling ID

The ID of the department this employee is enrolled in.

workPlanner_exactSalaryFrequency

int64

Werkplanner Exacte salarisfrequentie

The exact salary frequency of this employee.

workPlanner_firstName

string

Werkvoorbereider Voornaam

The given name of this employee.

workPlanner_id

int64

Werkplanner ID

The ID of the employee.

workPlanner_lastName

string

Werkplanner Achternaam

The family name of this employee.

zipCode

string

Postcode

The zip code for the project.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681