Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: PurchaseInvoicing > Tabellen

PurchaseInvoiceById: Bouw7 Aankoopfactuur op ID

Returns a single purchase invoice based on the given ID.Returns a single purchase invoice based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Aankoopfactuur op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoiceById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approval_canApprove

boolean

 

Whether or not the current authenticated user can approve the approval.

approval_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

approval_createdBy

string

 

The user that created the entity.

approval_currentApprover_approvalDate

string

 

The date at which the approver denied/approved the approval.

approval_currentApprover_approvalStatus

int64

 

The approval status of this approver.

approval_currentApprover_comment

string

 

Comment left by the approver. Can be null.

approval_currentApprover_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

approval_currentApprover_createdBy

string

 

The user that created the entity.

approval_currentApprover_id

int64

 

ID of the approver.

approval_currentApprover_index

int64

 

Current index of the approver.

approval_currentApprover_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

approval_currentApprover_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

approval_currentIndex

int64

 

The current index of the approver which turn it is to vote on the approval.

approval_id

int64

 

ID of the approval.

approval_isApproved

boolean

 

Whether or not the approval has been approved.

approval_lastActionDate

string

 

Date of the last action done to this approval. Will be null when no action has been made.

approval_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

approval_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

approval_workflowId

int64

 

The workflow that this approval is based of.

bookNumber

int64

Boeknummer

The booknumber of the purchase invoice.

branch_code

string

Vestigingscode

The code for this branch

branch_division_description

string

 

The description of the division.

branch_division_exactDivisionId

string

 

The division ID of an Exact Online environment.

branch_division_glAccountCode

string

 

A default general ledger account code to use for sales related items.

branch_division_glAccountCodePurchase

string

 

A default general ledger account code to use for purchase related items.

branch_division_id

int64

 

The ID of the division.

branch_division_journalCode

string

 

A default journal code to use for sales related items.

branch_division_journalCodePurchase

string

 

A default journal code to use for purchase related items.

branch_division_salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

 

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of this branch

canBeDeleted

boolean

Kan Verwijderd Worden

Whether the invoice can be deleted.

canBookToExact

boolean

Kan boeken naar Exact

Whether it is allowed to book to Exact.

canBookToTwinfield

boolean

Kan boeken naar Twinfield

Whether it is allowed to book to Twinfield.

canUseCostCenter

boolean

Kan kostenplaats gebruiken

True if the user can use cost center functionality.

chainLiabilityDocumentExpirationDate

string

Vervaldatum ketenaansprakelijkheidsdocument

The newest expiration date of the chain liability document(s) associated with the contact, in ATOM format.

comments

string

Aantekeningen

Comment associated with the purchase invoice.

contact_contactType_id

int64

Contact Contact Type ID

The ID of contact type.

contact_contactType_name

string

Contactpersoon Type contact Naam

The name of contact type.

contact_email

string

Contact E-mail

The email address.

contact_id

int64

contact-ID

ID of contact.

contact_name

string

contactnaam

Name of contact.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

createDeliveryTicket

boolean

Leveringsbewijs aanmaken

Whether or not to create a delivery ticket.

createDeliveryTicketForRemainingCosts

boolean

Leveringsbewijs maken voor resterende kosten

Whether or not to create a delivery ticket for the remaining costs.

date

string

Datum

Purchase invoice date.

datePaid

string

Datum van Betaling

Purchase invoice paid date.

deliveryTicket_cost

string

Kosten leveringsbewijs

The costs for this delivery ticket.

deliveryTicket_id

int64

Leveringsticket ID

The ID of delivery ticket.

deliveryTicket_initialCost

string

Initiële kosten leveringsbewijs

The initial costs for this delivery ticket.

deliveryTicket_processed

boolean

Leveringsbewijs verwerkt

Whether the delivery ticket has been processed.

deliveryTicket_ticketDate

string

Levering Ticket Ticket Datum

The date for which the delivery ticket were logged.

deliveryTicket_ticketNumber

string

Levering Ticket Ticket Nummer

Ticket number of delivery ticket.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A default general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A default journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

division_salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

Afdeling Verkoopfactuurnummer Voorvoegsel

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

dueDate

string

Vervaldatum

Purchase invoice due date.

exactPaymentCondition

string(255)

Exacte betalingsconditie

The code of the Exact Online payment condition for this purchase invoice.

file_createdAt

string

Bestand aangemaakt op

The creation time of the entity.

file_createdBy

string

Bestand Gemaakt door

The user that created the entity.

file_extension

string

Bestandsextensie

The extension of the file.

file_id

int64

Bestands-ID

The ID of this file

file_modelId

int64

Bestand Model ID

The ID of the associated type.

file_modelType

string

Type bestandsmodel

The category of the file.

file_name

string

Bestandsnaam

The public name of the file.

file_size

int64

Bestandsgrootte

The size of the file in bytes.

file_updatedAt

string

Bestand bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

file_updatedBy

string

Bestand bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

file_uri

string

Bestand URI

The URI of the file, used to fetch the contents.

fromBasecone

boolean

Van Basecone

Whether the invoice is imported from Basecone.

gAccountAmount

string

G-rekening Bedrag

The g account amount of the purchase invoice.

id

int64

ID

The ID of purchase invoice.

invoiceNumber

string

Factuurnummer

The invoice number of purchase invoice.

isBooked

boolean

Is geboekt

Whether the invoice is already booked.

nextPurchaseInvoiceId

int64

Volgende aankoopfactuur ID

The ID of the next purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no next purchase invoice available.

orderNumber

string

Ordernummer

The order number of the purchase invoice.

paymentReference

string

Betalingskenmerk

The payment reference of the purchase invoice.

previousPurchaseInvoiceId

int64

Vorige aankoopfactuur ID

The ID of the previous purchase invoice starting from this purchase invoice. Null when no previous purchase invoice available.

project_branch_code

string

 

The code for this branch

project_branch_id

int64

 

The ID of the branch.

project_branch_name

string

 

The name of this branch

project_category_code

string

 

The code for the category.

project_category_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

project_category_createdBy

string

 

The user that created the entity.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

The general costs or profit for the category.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

The general costs percentage for the category.

project_category_grossProfitMargin

string

 

The gross profit margin for the category.

project_category_id

int64

 

The ID of the category.

project_category_name

string

 

The name of the category.

project_category_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

project_category_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

The email address.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID of contact.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Name of contact.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Whether or not this status closes a project.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

The user that created the entity.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

The name of the status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

status

int64

Status

Status of the purchase invoice.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681