Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: PurchaseInvoicing > Tabellen

PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.Returns a list of pruchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_id

int64

Vestiging-ID

De ID van het filiaal.

branch_name

string

Filiaalnaam

De naam van het filiaal.

chainLiabilityDocumentExpirationDate

string

Vervaldatum ketenaansprakelijkheidsdocument

De nieuwste vervaldatum van het document/de documenten van de ketenaansprakelijkheid die aan het contact zijn gekoppeld, in ATOM-formaat.

comment

string

Commentaar

Een opmerking over deze aankoopfactuur.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

currentApprover

string

Huidige Goedkeurder

De volledige naam van de huidige goedkeurder.

date

string

Datum

De ingangsdatum van deze aankoopfactuur.

datePaid

string

Datum van Betaling

De datum waarop deze aankoopfactuur is betaald.

deliveryTicket_bookingStatus

int64

Afleveringsbewijs Boekingsstatus

De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.

deliveryTicket_date

string

Datum leveringsbewijs

De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.

deliveryTicket_description

string

Beschrijving van het leveringsbewijs

De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.

deliveryTicket_id

int64

Leveringsticket ID

Het ID van dit leveringsbewijs.

deliveryTicket_isProcessed

boolean

Het leveringsbewijs is verwerkt

Of dit leveringsticket is verwerkt.

deliveryTicket_number

string

Nummer leveringsbewijs

Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.

deliveryTicket_price

string

Prijs leveringsbewijs

De prijs van dit leveringsbewijs.

deliveryTicket_purchaseTypeId

int64

Leveringsticket Aankooptype ID

De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

deliveryTicket_purchaseTypeName

string

Leveringsbewijs Aankooptype Naam

De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

division_description

string

Divisie Omschrijving

De beschrijving van de divisie.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

De divisie ID van een Exact Online omgeving.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

Een standaard grootboekrekeningcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

Een standaard grootboekrekeningcode om te gebruiken voor aankoopgerelateerde posten.

division_id

int64

Divisie ID

De ID van de divisie.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

Een standaard journaalcode voor verkoopgerelateerde posten.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

Een standaard journaalcode voor aankoopgerelateerde posten.

dueDate

string

Vervaldatum

De vervaldatum van deze aankoopfactuur.

entryNumber

int64

Boekingnummer

Een sequentieel volgnummer dat aan deze inkoopfactuur is toegekend. Ook bekend als bonnummer, serienummer of volgnummer.

id

int64

ID

De ID van deze aankoopfactuur.

invoiceNumber

string

Factuurnummer

Het factuurnummer van deze aankoopfactuur.

isBookedInExact

boolean

Is geboekt in Exact

Of deze inkoopfactuur is geboekt in Exact.

isBookedInTwinfield

boolean

Is geboekt in Twinfield

Of deze aankoopfactuur is geboekt in Twinfield.

isMutable

boolean

 

Whether the purchase invoice is mutable.

isOriginatingFromBasecone

boolean

Is afkomstig van Basecone

of deze aankoopfactuur afkomstig is van Basecone.

orderNumber

string

Ordernummer

Het ordernummer dat bij deze inkoopfactuur hoort.

paymentReference

string

Betalingskenmerk

Het betalingskenmerk van deze aankoopfactuur.

project_branchId

int64

Projecttak ID

De ID van de tak van dit project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

De ID van de categorie van dit project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

De ID van de afdeling van dit project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_number

string

Projectnummer

Het nummer van het project.

project_status

string

Projectstatus

De naam van de huidige status van dit project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status van dit project.

status

int64

Status

De status van deze inkoopfactuur (0 = Nieuw, 1 = Goedgekeurd, 2 = Open, 3 = Vervallen, 4 = Betaald, 5 = Afgewezen).

subTotal

string

Subtotaal

De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, exclusief BTW.

supplier_emailAddress

string

E-mailadres leverancier

Het e-mailadres van de contactpersoon.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

Het ID van het contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

De naam van deze contactpersoon.

supplier_type

string

Type leverancier

Het type van dit contact.

supplier_typeId

int64

Leverancier Type ID

Het type ID van dit contact.

total

string

Totaal

De som van alle subtotalen van de inkoopfactuurregels, inclusief BTW.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

vatTotal

string

BTW Totaal

De som van alle BTW-totalen van de inkoopfactuurregels.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer