Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: PurchaseInvoicing > Tabellen

PurchaseInvoices: Bouw7 Inkoopfacturen

Returns a list of purchase invoices belonging to the organization.Returns a list of pruchase invoices belonging to the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: PurchaseInvoicing

Label: Inkoopfacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of the branch.

comment

string

Commentaar

A comment placed on this purchase invoice.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

currentApprover

string

Huidige goedkeurder

The full name of the current approver.

date

string

Datum

The entry date of this purchase invoice.

datePaid

string

Datum van Betaling

The date this purchase invoice was paid.

deliveryTicket_bookingStatus

int64

Afleveringsbewijs Boekingsstatus

The current booking status. 0 = Registered, 1 = Invoiced, 2 = Not billable, 3 = Credited.

deliveryTicket_date

string

Datum leveringsbewijs

The date of the delivery ticket, represented in ATOM-format.

deliveryTicket_description

string

Beschrijving van het leveringsbewijs

The description of this delivery ticket. May contain HTML content.

deliveryTicket_id

int64

Leveringsticket ID

The ID of this delivery ticket.

deliveryTicket_isProcessed

boolean

Het leveringsbewijs is verwerkt

Whether this delivery ticket has been processed.

deliveryTicket_number

string

Nummer leveringsbewijs

The ticket number of this delivery ticket.

deliveryTicket_price

string

Prijs leveringsbewijs

The price of this delivery ticket.

deliveryTicket_purchaseTypeId

int64

Leveringsticket Aankooptype ID

The ID of the purchase type of this delivery ticket.

deliveryTicket_purchaseTypeName

string

Leveringsbewijs Aankooptype Naam

The name of the purchase type of this delivery ticket.

division_description

string

Divisie Omschrijving

The description of the division.

division_exactDivisionId

string

Afdeling Exacte afdeling ID

The division ID of an Exact Online environment.

division_glAccountCode

string

Afdeling Grootboekrekening Code

A default general ledger account code to use for sales related items.

division_glAccountCodePurchase

string

Afdeling Grootboekrekening Code Inkoop

A default general ledger account code to use for purchase related items.

division_id

int64

Divisie ID

The ID of the division.

division_journalCode

string

Afdeling Tijdschriftcode

A default journal code to use for sales related items.

division_journalCodePurchase

string

Afdeling Tijdschriftcode Aankoop

A default journal code to use for purchase related items.

dueDate

string

Vervaldatum

The due date of this purchase invoice.

entryNumber

int64

Boekingnummer

A sequential tracking number assigned to this purchase invoice. Also known as voucher number, serial number or tracking number.

id

int64

ID

The ID of this purchase invoice.

invoiceNumber

string

Factuurnummer

The invoice number of this purchase invoice.

isBookedInExact

boolean

Is geboekt in Exact

Whether this purchase invoice is booked in Exact.

isBookedInTwinfield

boolean

Is geboekt in Twinfield

Whether this purchase invoice is booked in Twinfield.

isOriginatingFromBasecone

boolean

Is afkomstig van Basecone

Whether this purchase invoice originates from Basecone.

orderNumber

string

Ordernummer

The order number associated with this purchase invoice.

paymentReference

string

Betalingskenmerk

The payment reference of this purchase invoice.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

status

int64

Status

The status of this purchase invoice. (0 = New, 1 = Approved, 2 = Open, 3 = Expired, 4 = Paid, 5 = Declined)

subTotal

string

Subtotaal

The sum of all purchase invoice line subtotals, excluding VAT.

supplier_emailAddress

string

E-mailadres leverancier

The email address of the contact.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

The ID of the contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

The name of this contact.

supplier_type

string

Type leverancier

The type of this contact.

supplier_typeId

int64

Leverancier Type ID

The type ID of this contact.

total

string

Totaal

The sum of all purchase invoice line subtotals, including VAT.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

vatTotal

string

BTW Totaal

The sum of all purchase invoice line VAT totals.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681