Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Quotation > Tabellen

newQuotationForProject_CommonAttachments: Bouw7 Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Returns the document with the project information filled in for a new quotation.Returns the document with the project information filled in for a new quotation.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Nieuwe offerte voor project Gemeenschappelijke bijlagen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie newQuotationForProject_CommonAttachments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

project

int64

 

Project ID

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie newQuotationForProject_CommonAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

activitiesTitle

string(255)

Activiteiten Titel

The activities title of the quotation.

branch_code

string

Vestigingscode

The code for this branch

branch_division_description

string

 

The description of the division.

branch_division_exactDivisionId

string

 

The division ID of an Exact Online environment.

branch_division_glAccountCode

string

 

A default general ledger account code to use for sales related items.

branch_division_glAccountCodePurchase

string

 

A default general ledger account code to use for purchase related items.

branch_division_id

int64

 

The ID of the division.

branch_division_journalCode

string

 

A default journal code to use for sales related items.

branch_division_journalCodePurchase

string

 

A default journal code to use for purchase related items.

branch_division_salesInvoiceNumberPrefix

string(3)

 

The prefix (3 digits) used to generate invoice number range per division.

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of this branch

calculationLabourDayPrice

string

Berekening Dag van de Arbeid Prijs

The calculation labour day price of this quotation.

closingChance

int64

Laatste kans

The closing chance of this quotation.

commissionPercentage

string

Commissie Percentage

The commision percentage of this quotation.

conditions

string

Voorwaarden

The conditions of this quotation.

contact_contactType_id

int64

Contact Contact Type ID

The ID of contact type.

contact_contactType_name

string

Contactpersoon Type contact Naam

The name of contact type.

contact_email

string

Contact E-mail

The email address.

contact_id

int64

contact-ID

ID of contact.

contact_name

string

contactnaam

Name of contact.

contactPerson_city

string(255)

Contactpersoon Stad

The contact person's city.

contactPerson_createdAt

string

Contactpersoon Aangemaakt op

The creation time of the entity.

contactPerson_createdBy

string

Contactpersoon Aangemaakt door

The user that created the entity.

contactPerson_email

string(256)

Contactpersoon E-mail

The contact person's email address.

contactPerson_firstName

string(256)

Contactpersoon Voornaam

The contact person's first name.

contactPerson_houseNumber

string(50)

Contactpersoon Huisnummer

The contact person's house number.

contactPerson_id

int64

Contactpersoon ID

The ID of contact person.

contactPerson_jobTitle

string(64)

Contactpersoon Functieomschrijving

The contact person's job title.

contactPerson_lastName

string(256)

Contactpersoon Achternaam

The contact person's last name.

contactPerson_phoneNumber

string(20)

Contactpersoon Telefoonnummer

The contact person's phone number.

contactPerson_salutation

string(32)

Contactpersoon Aanhef

The contact person's salutation.

contactPerson_streetName

string(255)

Contactpersoon Straatnaam

The contact person's street name.

contactPerson_updatedAt

string

Contactpersoon bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

contactPerson_updatedBy

string

Contactpersoon Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

contactPerson_zipCode

string(20)

Contactpersoon Postcode

The contact person's zip code.

contactPersonText

string(255)

Contactpersoon Tekst

The contact person text of the quotation.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

disableQuotationLines

boolean

Aanhalingstekens uitschakelen

Whether the quotation lines are disabled.

discount

int64

Korting

The discount of this quotation.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

Voornaam van de werknemer.

employee_id

int64

Werknemer ID

ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

Last name of the employee.

expectedClosingDate

string

Verwachte sluitingsdatum

The expected closing date of this quotation.

filename

string

Bestandsnaam

The name of the file for the common quotation attachment.

fileUri

string

Bestand URI

The uri of the file for the common quotation attachment.

footer

string

Voettekst

The footer of the quotation.

id_1

int64

ID

The ID of the quotation.

id

int64

ID

The ID of the common quotation attachment.

information

string

Informatie

The information of the quotation.

isCalculation

boolean

Is berekening

Whether the quotation is a calculation.

labourDayPrice

string

Dag van de Arbeid Prijs

The labour day price of this quotation.

language

string

Taal

The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.

layout

string

Lay-out

The layout of the quotation.

mailSentAt

string

Post verzonden op

The date when the mail was sent.

name

string(256)

Naam

The name of the common quotation attachment.

note

string

Notitie

The note of this quotation.

overheads

string

Overheadkosten

The general costs of this quotation.

overheadsVatTariff_id

int64

Overheadkosten BTW Tarief ID

ID of the vat tariff.

overheadsVatTariff_label

string

Overheadkosten BTW-tarief Etiket

Display label of the VAT tariff.

overheadsVatTariff_percentage

string

Overheadkosten BTW-tarief Percentage

Het BTW-percentage.

profitAndRisk

string

Winst en risico

The profit and risk costs of this quotation.

profitAndRiskVatTariff_id

int64

Winst en risico BTW Tarief ID

ID of the vat tariff.

profitAndRiskVatTariff_label

string

Winst en risico BTW-tarief Label

Display label of the VAT tariff.

profitAndRiskVatTariff_percentage

string

Winst en risico BTW-tarief Percentage

Het BTW-percentage.

project_branch_code

string

 

The code for this branch

project_branch_id

int64

 

The ID of the branch.

project_branch_name

string

 

The name of this branch

project_category_code

string

 

The code for the category.

project_category_createdAt

string

 

The creation time of the entity.

project_category_createdBy

string

 

The user that created the entity.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

The general costs or profit for the category.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

The general costs percentage for the category.

project_category_grossProfitMargin

string

 

The gross profit margin for the category.

project_category_id

int64

 

The ID of the category.

project_category_name

string

 

The name of the category.

project_category_updatedAt

string

 

The last updated time of the entity.

project_category_updatedBy

string

 

The user that last updated the entity.

project_city

string

Project Stad

The city of the project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

The email address.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID of contact.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Name of contact.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

The user that created the entity.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Delivery date for the project.

project_endDate

string

Einddatum project

End date for the project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

The full project number including year.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

The house number for the project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_information

string

Projectgegevens

The information of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

The project number.

project_reference

string

Projectreferentie

The reference of the project.

project_startDate

string

Startdatum project

Start date for the project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Whether or not this status closes a project.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

The creation time of the entity.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

The user that created the entity.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Whether or not this status invoices a project.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

The name of the status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Whether or not this status plans a project.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_streetName

string

Naam projectstraat

The street name for the project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

project_zipCode

string

Project postcode

The zip code for the project.

quotationDate

string

Offertedatum

The date of this quotation.

quotationNumber

string

Offertenummer

The number of the quotation.

quotationStatus_id

int64

Offerte Status ID

ID of the quotation status.

quotationStatus_name

string

Offertestatus Naam

The name of the quotation status.

reference

string(255)

Referentie

The reference of the quotation.

salutation

int64

Begroeting

The salutation of this quotation.

salutationText

string(255)

Aanhef Tekst

The salutation text of the quotation.

showOverheadsOnPdf

boolean

Overhead op PDF tonen

Whether the general costs and profit and risk should be shown on the quotation PDF.

showPricePerLine

boolean

Toon prijs per lijn

Whether the price is shown per line.

showSubtotalPerChapter

boolean

Toon Subtotaal per hoofdstuk

Whether the subtotal is shown per chapter.

showTotalPrice

boolean

Toon Totale Prijs

Whether the total price is shown on this quotation.

subject

string(255)

Onderwerp

The subject of the quotation.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681