Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Quotation > Tabellen

Quotations: Bouw7 Offertes

Returns a list of quotations associated with your organization.Returns a list of quotations associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Quotation

Label: Offertes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Quotations in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

branch_id

int64

Vestiging-ID

The ID of the branch.

branch_name

string

Filiaalnaam

The name of the branch.

closingChance

int64

Laatste kans

The closing chance of this quotation.

commissionPercentage

string

Commissie Percentage

The commission percentage of this quotation.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

The email address of the contact.

contact_id

int64

contact-ID

The ID of the contact.

contact_name

string

contactnaam

The name of this contact.

contact_type

string

Contact Type

The type of this contact.

contact_typeId

int64

Contact Type ID

The type ID of this contact.

contactPerson_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

The email address of the contact person.

contactPerson_firstName

string

Contactpersoon Voornaam

The first name of this contact person.

contactPerson_id

int64

Contactpersoon ID

The ID of the contact person.

contactPerson_lastName

string(256)

Contactpersoon Achternaam

The surname of the contact person.

contactPerson_phoneNumber

string(20)

Contactpersoon Telefoonnummer

The phone number of the contact person.

contactPersonText

string(255)

Contactpersoon Tekst

The contact person text of the quotation.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

employee_departmentId

int64

ID werknemer afdeling

The ID of the department this employee is enrolled in.

employee_exactSalaryFrequency

int64

Werknemer Exact salaris Frequentie

The exact salary frequency of this employee.

employee_firstName

string

Medewerker Voornaam

The given name of this employee.

employee_id

int64

Werknemer ID

The ID of the employee.

employee_lastName

string

Medewerker Achternaam

The family name of this employee.

expectedClosingDate

string

Verwachte sluitingsdatum

The expected closing date of this quotation, represented in ATOM-format.

id

int64

ID

The ID of the quotation.

internalNote

string

Interne Notitie

The internal note for this quotation.

language

string

Taal

The locale used by this quotation, e.g.: nl-NL.

project_branchId

int64

Projecttak ID

The ID of the branch of this project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

The ID of the category of this project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

The ID of the division of this project.

project_id

int64

Project ID

The ID of the project.

project_name

string

Projectnaam

The name of the project.

project_number

string

Projectnummer

The number of the project.

project_status

string

projectstatus

The name of the current status of this project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

The ID of the status of this project.

quotationDate

string

Offertedatum

The date of the quotation, represented in ATOM-format.

quotationNumber

string

Offertenummer

The number of the quotation.

quotationStatus_id

int64

Offerte Status ID

The ID of the quotation status.

quotationStatus_name

string

Offertestatus Naam

The name of the quotation status.

reference

string

Referentie

The reference of the quotation.

salutation

int64

Begroeting

The salutation of this quotation.

salutationText

string(255)

Aanhef Tekst

The salutation text of the quotation.

subject

string

Onderwerp

The subject of the quotation.

subtotal

string

Subtotaal

The sum of all quotation line subtotals, excluding VAT.

total

string

Totaal

The sum of all quotation line subtotals, including VAT.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681