Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentById1: Bouw7 Materiaal op ID

Returns a list of equipment items owned by the organization.Returns a list of equipment items owned by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentById1 in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentById1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

associatedEmployeeNames

string

Geassocieerde werknemersnamen

All employee full names related to this equipment item.

associatedUnitNames

string

Bijbehorende Eenheidsnamen

All unit names related to this equipment item.

code

string

Code

The code of this equipment.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

description

string

Omschrijving

The description of this equipment.

group_id

int64

Groeps-ID

The ID of the equipment group.

group_name

string

Groepsnaam

The name of the equipment group.

id

int64

ID

The ID of this equipment.

inspectionDate

string

Inspectiedatum

The last date of an inspection, in ATOM/ISO-8601 format.

isActive

boolean

Is Actief

Whether this equipment is currently active / in service.

isCurrentUserAssignedByDefault

boolean

Is huidige gebruiker standaard toegewezen

Whether this current user is assigned by default.

name

string

Naam

The name of this equipment.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681