Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentEmployeesByEquipmentId: Bouw7 Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID.Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalmedewerkers op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

equipment

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentEmployeesByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

code

string

Code

The code of the equipment.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

description

string

Omschrijving

Description of this equipment.

firstName

string

Voornaam

Voornaam van de werknemer.

group_createdAt

string

Groep gecreëerd op

The creation time of the entity.

group_createdBy

string

Groep Gemaakt door

The user that created the entity.

group_id

int64

Groeps-ID

ID of the equipment group.

group_name

string

Groepsnaam

The name of the equipment group.

group_updatedAt

string

Groep bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

group_updatedBy

string

Groep Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

id_1

int64

ID

ID of the equipment.

id

int64

ID

ID of the employee.

inspectionDate

string

Inspectiedatum

The inspection date of the equipment.

isActive

boolean

Is Actief

The active state of the equipment.

lastName

string

Achternaam

Last name of the employee.

name

string(255)

Naam

Name of the equipment.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681