Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentPerUnit: Bouw7 Materiaal per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.Returns a bookable list of units associated with a piece of equipment.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

associatedEmployeeNames

string

Geassocieerde werknemersnamen

All employee full names related to this equipment item.

costPrice

string

Kostprijs

Cost price of this bookable unit.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

equipment_code

string

Uitrusting Code

The code of the equipment.

equipment_description

string

Uitrusting Beschrijving

The description of the equipment.

equipment_groupId

string

Equipment Group ID

The ID of the group this piece of equipment is associated with.

equipment_groupName

string

Naam apparatuurgroep

The name of the group this piece of equipment is associated with.

equipment_id

int64

Apparatuur ID

The ID of the equipment.

equipment_inspectionDate

string

Datum inspectie apparatuur

The inspection date of the equipment.

equipment_isActive

boolean

Apparatuur is actief

Whether the equipment is currently active.

equipment_name

string

Naam apparatuur

The name of the equipment.

id

int64

ID

The ID of this bookable unit.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

Selling price of this bookable unit.

unit_id

int64

Unit ID

The ID of the unit.

unit_name

string

Eenheidsnaam

The name of the unit.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681