Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentUnitsByEquipmentId: Bouw7 Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Returns a single equipment item based on the given ID.Returns a single equipment item based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaaleenheden op Materiaal-ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

equipment

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentUnitsByEquipmentId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

code

string

Code

De code van de apparatuur.

createdAt_1

datetime

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdAt

datetime

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy_1

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

description

string

Omschrijving

Beschrijving van deze apparatuur.

equipmentUnit_id

int64

Apparatuur Eenheid ID

ID van deze uitrustingseenheid.

equipmentUnit_name

string

Naam apparaat

De naam van het apparaat.

group_createdAt

datetime

Groep gecreëerd op

De creatietijd van de entiteit.

group_createdBy

string

Groep Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

group_id

int64

Groeps-ID

ID van de apparatuurgroep.

group_name

string

Groepsnaam

De naam van de apparatuurgroep.

group_updatedAt

datetime

Groep bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

group_updatedBy

string

Groep Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

id_1

int64

ID

ID van de apparatuur.

id

int64

ID

ID van deze apparatuur per eenheid.

inspectionDate

datetime

Inspectiedatum

De keuringsdatum van de apparatuur.

isActive

boolean

Is Actief

De actieve status van de apparatuur.

name

string(255)

Naam

Naam van de apparatuur.

price

string

Prijs

De prijs van deze apparatuur per eenheid.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

De verkoopprijs van deze apparatuur per eenheid.

updatedAt_1

datetime

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedAt

datetime

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy_1

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

 

10-06-2024 18:41 Versie 24.1.3-BETA+4689

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer