Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

MaterialPerUnitById: Bouw7 Materiaal per eenheid per ID

Returns a single material per unit based on the given ID.Returns a single material per unit based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaal per eenheid per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialPerUnitById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialPerUnitById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

articleNumber

string(255)

Artikel Nummer

The article number of this material per unit.

conversionFactor

string(255)

Omrekeningsfactor

The conversion factor of this material per unit.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation time of the entity.

createdBy

string

Gemaakt door

The user that created the entity.

deliveryTimeInDays

int64

Levertijd in dagen

The delivery time in days of this material per unit.

eanCode

string(13)

EAN-code

The ean code of this material per unit.

formFactor_bottomRadius

string

Vormfactor Bodemstraal

The bottom radius of the form factor.

formFactor_createdAt

string

Vormfactor Gemaakt op

The creation time of the entity.

formFactor_createdBy

string

Vormfactor Gemaakt door

The user that created the entity.

formFactor_depth

string

Vormfactor Diepte

The depth of the form factor.

formFactor_height

string

Vormfactor Hoogte

The height of the form factor.

formFactor_id

int64

Form Factor ID

ID of the form factor.

formFactor_innerRadius

string

Vormfactor Binnenstraal

The inner radius of the form factor.

formFactor_outerRadius

string

Vormfactor Buitenste straal

The outer radius of the form factor.

formFactor_radius

string

Vormfactor Straal

The radius of the form factor.

formFactor_topRadius

string

Vormfactor Top Radius

The top radius of the form factor.

formFactor_type

int64

Type vormfactor

The form factor type/shape of this form factor.

formFactor_unit

int64

Vormfactor eenheid

The unit of the form factor.

formFactor_updatedAt

string

Vormfactor bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

formFactor_updatedBy

string

Vormfactor bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

formFactor_weight

string

Vormfactor Gewicht

The weight of the form factor.

formFactor_width

string

Vormfactor Breedte

The width of the form factor.

glAccountCode

string(255)

Grootboekrekeningcode

The general ledger account code of this material per unit.

id

int64

ID

ID of this material per unit.

isActive

boolean

Is Actief

Whether or not this material per unit is active.

material_id

int64

Materiaal ID

ID of the material.

material_information

string

Materiaal Informatie

Extra information describing this material.

material_name

string

Materiaal Naam

Name of the material.

materialGroup_createdAt

string

Materiaalgroep Gemaakt op

The creation time of the entity.

materialGroup_createdBy

string

Materiaalgroep Gemaakt door

The user that created the entity.

materialGroup_id

int64

Materiaalgroep ID

ID of the material group.

materialGroup_name

string(255)

Naam materiaalgroep

Name of the material group.

materialGroup_updatedAt

string

Materiaalgroep Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

materialGroup_updatedBy

string

Materiaalgroep Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

materialUnit_id

int64

Materiaal Eenheid ID

ID of the material unit.

materialUnit_name

string

Materiaal Naam eenheid

The name of the material unit.

price

string

Prijs

The price of this material per unit.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

The selling price of this material per unit.

supplier_contactType_id

int64

Leverancier Contact Type ID

The ID of contact type.

supplier_contactType_name

string

Leverancier Type contact Naam

The name of contact type.

supplier_email

string

E-mail leverancier

The email address.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

ID of contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

Name of contact.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The last updated time of the entity.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

The user that last updated the entity.

vatTariff_effectiveFrom

string

BTW-tarief Van kracht vanaf

The date since this VAT tariff is effective.

vatTariff_id

int64

BTW-tarief-ID

ID of the vat tariff.

vatTariff_isDefault

boolean

BTW-tarief is standaard

Whether this VAT is default for the country its associated with.

vatTariff_isShifted

boolean

BTW-tarief wordt verlegd

Whether the VAT is shifted.

vatTariff_label

string(255)

BTW-tariefetiket

Display label of the VAT tariff.

vatTariff_percentage

string

BTW-tariefpercentage

Het BTW-percentage.

vatTariff_shiftedPercentage

string

BTW-tarief verlegd percentage

The shifted VAT percentage.

visibilityFlag

int64

Zichtbaarheidsvlag

The visibility flag of this material per unit.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681