Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Resource > Tabellen

MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials.Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

A [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

articleNumber

string

Artikel Nummer

The article number (usually EAN) of this bookable unit.

conversionFactor

string

Omrekeningsfactor

The conversion factor of this material per unit.

costPrice

string

Kostprijs

Cost price of this bookable unit.

createdAt

string

Aangemaakt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

The ID of the user.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

The username of the user.

deliveryTimeInDays

int64

Levertijd in dagen

The delivery time in days of this material per unit.

eanCode

string

EAN-code

Ean code of this bookable unit.

formFactorSizes

string

VormfactorMaten

The sizes of the form factor associated with this material per unit.

formFactorType

int64

Type vormfactor

The type of the form factor associated with this material per unit.

formFactorUnit

int64

Vormfactor eenheid

The unit of the form factor associated with this material per unit.

formFactorWeight

string

Vormfactor Gewicht

The weight of the form factor associated with this material per unit.

id

int64

ID

The ID of this bookable unit.

isActive

boolean

Is Actief

Whether this bookable unit is currently active.

material_id

int64

Materiaal ID

The ID of the material.

material_name

string

Materiaal Naam

The name of the material.

materialGroup_id

int64

Materiaalgroep ID

The ID of this material group.

materialGroup_name

string

Naam materiaalgroep

The name of this material group.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

Selling price of this bookable unit.

supplier_emailAddress

string

E-mailadres leverancier

The email address of the contact.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

The ID of the contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

The name of this contact.

supplier_type

string

Type leverancier

The type of this contact.

supplier_typeId

int64

Leverancier Type ID

The type ID of this contact.

unit_id

int64

Unit ID

The ID of the unit.

unit_name

string

Eenheidsnaam

The name of the unit.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

The creation date of the object in ATOM/ISO-8601 format

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

The ID of the user.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

The username of the user.

vatTariff_id

int64

BTW-tarief-ID

The ID of the vat tariff.

vatTariff_isShifted

boolean

BTW-tarief wordt verlegd

Whether the VAT is shifted.

vatTariff_label

string(255)

BTW-tariefetiket

Display label of the VAT tariff.

vatTariff_percentage

string

BTW-tariefpercentage

Het BTW-percentage.

visibilityFlag

int64

Zichtbaarheidsvlag

The visibility flag of this material per unit.

 

22-12-2022 21:20 Versie 22.1.101-BETA+3681