Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Security > Tabellen

ProjectSecurityLinkById: Bouw7 Projectbeveiligingskoppeling op ID

Returns a single project security link based on the given ID.Returns a single project security link based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: Security

Label: Projectbeveiligingskoppeling op ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

Project security link ID.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectSecurityLinkById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

additionalWorkAmount

string

Extra Werkbedrag

Het meerwerkbedrag van de projectbeveiligingslink.

adjustment

int64

Aanpassing

Het totale aanpassingsbedrag van de projectzekerheidskoppeling.

budgetAmount

string

Budgetbedrag

Het begrotingsbedrag van het project veiligheidskoppeling.

costTypeId

int64

Kostentype ID

De kostensoort-ID van de projectbeveiligingslink.

createdAt

string

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

fixedPurchaseAmount

string

 

The fixed purchase amount of the project security link.

hourInfo_budgetHours

string

Uur Info Budget Uren

Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De budget uren van het ProjectSecurityLink.

hourInfo_hourlyRate

string

Uur Info Uurtarief

Het uurtarief.

hourInfo_prognosisHours

string

Uur Info Prognose Uren

Alleen gevuld voor kosten type arbeid en materiaal! De prognose uren van de ProjectSecurityLink.

hourInfo_prognosisOtherHours

string

Uur Info Prognose Overige Uren

Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose andere uren van het ProjectSecurityLink.

hourInfo_prognosisReservedHours

string

Uur Info Prognose Gereserveerde Uren

Alleen gevuld voor kostensoort arbeid en materiaal! De prognose gereserveerde uren van de ProjectSecurityLink.

id

int64

ID

De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

name

string

Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

prognosisAmount

string

Prognosebedrag

Het prognosebedrag van de projectbeveiliging.

prognosisOtherAmount

string

Prognose Ander Bedrag

De prognose ander bedrag van het project veiligheid link.

prognosisReservedAmount

string

Prognose Gereserveerd Bedrag

De prognose gereserveerd bedrag van het project veiligheid link.

progress

string

Voortgang

Het totale voortgangsbedrag van de projectbeveiligingslink.

projectId

int64

Project ID

De project-ID van de projectbeveiligingslink.

securityCodeId

int64

Beveiligingscode-ID

De beveiligingscode-ID van de projectbeveiligingslink.

securityObject_code

string

Beveiligingsobjectcode

De code van het beveiligingsobject.

securityObject_id

int64

Beveiligingsobject-ID

De unieke identificatiecode van het beveiligingsobject.

securityObject_name

string

Beveiligingsobjectnaam

De naam van het beveiligingsobject.

status

int64

Status

De status van de projectbeveiligingslink.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer