Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: CompanyInfo > Tables

addressReeksParameterSearch

Catalog: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

This is a read-only table function. The Company.info API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Company.info does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Company.info API.

Topic: addressReeksParameterSearch

Base XPath: /s:Envelope/s:Body/tns:addressReeksParameterSearchResponse/tns:out

Filters on API Server: province- district- city- street- houseNo- houseNoAddition- page

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function addressReeksParameterSearch. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be treated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example with `select * from table(value1, value2, value3)` on a table with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name

Data Type

Required

Default Value

Documentation

city

string

 

 

district

string

 

 

houseNo

int32

 

 

houseNoAddition

string

 

 

page

int32

 

 

province

string

 

 

street

string

 

 

 

Table Function Columns

The columns of the table function addressReeksParameterSearch are shown below. Each column has an SQL data type.

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

EXTRA_GEMEENTE

string

Extra Municipality

 

 

EXTRA_HUISNR

int32

Extra House Number

 

 

EXTRA_LETTERCOMBINATIE

string

Extra Character Combination

 

 

EXTRA_PLAATS

string

Extra City

 

 

EXTRA_PROVINCIE

string

Extra State

 

 

EXTRA_REEKSINDICATIE

string

Extra Sequence Indicator

 

 

EXTRA_STRAAT

string

Extra Street

 

 

EXTRA_TOEVOEGING

string

 

 

 

EXTRA_WIJKCODE

string

 

 

 

PAGING_CURPAGE

int32

Paging Current Page

 

 

PAGING_MAXRESULTS

int32

Paging Maximum Number of Results

 

 

PAGING_NUMPAGES

int32

Paging Number of Pages

 

 

PAGING_NUMRESULTS

int32

Paging Number of Results

 

 

PAGING_PERPAGE

int32

 

 

 

RESULTS_ITEM_CEBUCOCODE

int32

Item Cebuco Code

 

 

RESULTS_ITEM_GEMEENTECODE

int32

Item Municipality Code

 

 

RESULTS_ITEM_GEMEENTEID

int32

Item Municipality ID

 

 

RESULTS_ITEM_GEMEENTENAAM

string

Item Municipality Name

 

 

RESULTS_ITEM_HUISNR_TM

int32

Item House Number upto

 

 

RESULTS_ITEM_HUISNR_VAN

int32

Item House Number from

 

 

RESULTS_ITEM_LETTERCOMBINATIE

string

Item Character Combination

 

 

RESULTS_ITEM_PLAATSID

int32

Item City ID

 

 

RESULTS_ITEM_PLAATSNAAM_EXTRACT

string

Item Place Name Extract

 

 

RESULTS_ITEM_PLAATSNAAM_PTT

string

Item Place Name TPG

 

 

RESULTS_ITEM_PLAATSNAAM

string

Item City Name

 

 

RESULTS_ITEM_PROVINCIECODE

string

Item State Code

 

 

RESULTS_ITEM_PROVINCIENAAM

string

Item State Name

 

 

RESULTS_ITEM_REEKSID

int32

Item Sequence ID

 

 

RESULTS_ITEM_REEKSINDICATIE

string

Item Sequence Indicator

 

 

RESULTS_ITEM_STRAATID

int32

Item Street ID

 

 

RESULTS_ITEM_STRAATNAAM_EXTRACT

string

 

 

 

RESULTS_ITEM_STRAATNAAM_NEN

string

Item Street Name NEN

 

 

RESULTS_ITEM_STRAATNAAM_PTT

string

Item Street Name TPG

 

 

RESULTS_ITEM_STRAATNAAM

string

Item Street Name

 

 

RESULTS_ITEM_WIJKCODE

string

 

 

 

 

15-06-2022 23:19 Version 22.1.46-BETA+3385

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer