Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: CompanyInfo > Tables

carVWEBasicTypeData

Catalog: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

This is a read-only table function. The Company.info API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Company.info does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Company.info API.

Topic: carVWEBasicTypeData

Base XPath: /s:Envelope/s:Body/tns:carVWEBasicTypeDataResponse/tns:out

Filters on API Server: license_plate

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function carVWEBasicTypeData. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be treated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example with `select * from table(value1, value2, value3)` on a table with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name

Data Type

Required

Default Value

Documentation

license_plate

string

 

 

 

Table Function Columns

The columns of the table function carVWEBasicTypeData are shown below. Each column has an SQL data type.

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

APK_DUE_DATE

datetime

APK Due Date

 

 

BPM_CURRENCY

string

 

 

 

BPM

int32

BPM Amount

 

 

BRAND_APPROVAL

string

 

 

 

BRAND_ATL

string

 

 

 

BRAND_RDW

string

 

 

 

CATEGORY

string

Category

 

 

CO2_EMISSION

int32

 

 

 

COLORS_ITEM

string

Colors Item

 

 

CYLINDER_CAPACITY

int32

Cylinder Capacity

 

 

CYLINDERS

int32

Cylinders

 

 

DATE_FIRST_ADMISSION

datetime

First Admission

 

 

DATE_FIRST_ISSUING

datetime

Date First Issuing

 

 

DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION

datetime

Date Latest Name Registration

 

 

DOORS

int32

 

 

 

EMISSION_CODE

string

Emission Code

 

 

EMISSION_PARTICLES

string

 

 

 

ENERGY_LABEL

string

Energy Label

 

 

FUEL_TYPES_ITEM

string

 

 

 

G3_INDICATION

boolean

 

 

 

GEAR

string

 

 

 

GROSS_VEHICLE_MASS

int32

Gross Vehicle Mass

 

 

INTERIOR_CODE

string

 

 

 

INTERIOR_DESCRIPTION

string

 

 

 

LICENSE_PLATE_SIGNAL

string

License Plate Signal

 

 

MAXIMUM_MASS_PAYLOAD

int32

 

 

 

MODEL_ATL

string

 

 

 

MODEL_RDW

string

 

 

 

PARALLEL_IMPORT

boolean

 

 

 

POWER

int32

Power

 

 

SEATS

int32

Number of Seats

 

 

SHORT_TYPE

string

 

 

 

STANDING_ROOM

int32

Standing Room

 

 

TAX_WRITE_OFF

string

 

 

 

TOP_SPEED

int32

Top Speed

 

 

TYPES_ITEM_ATL_CODE

int32

 

 

 

TYPES_ITEM_MODEL_NAME

string

 

 

 

TYPES_ITEM_ORDER_NUMBER

int32

 

 

 

UNLADEN_MASS

int32

Unladen Mass

 

 

 

15-06-2022 23:19 Version 22.1.46-BETA+3385

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer