Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: CompanyInfo > Tables

dutchVehicleGetVehicleV2

Catalog: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

This is a read-only table function. The Company.info API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Company.info does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Company.info API.

Topic: dutchVehicleGetVehicleV2

Base XPath: /s:Envelope/s:Body/tns:dutchVehicleGetVehicleV2Response/tns:out

Filters on API Server: license_plate

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function dutchVehicleGetVehicleV2. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be treated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example with `select * from table(value1, value2, value3)` on a table with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name

Data Type

Required

Default Value

Documentation

license_plate

string

 

 

 

Table Function Columns

The columns of the table function dutchVehicleGetVehicleV2 are shown below. Each column has an SQL data type.

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AXLE_INFORMATION_ITEM_INDICATION_BOGIE_LIFT

boolean

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_INDICATION_DRIVEN_AXLE

boolean

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_LOCATION_CODE

string

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_MAX_AXLE_LOAD_TECHNICAL

int32

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_MAX_AXLE_LOAD

int32

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_NUMBER

int32

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_ROAD_BEHAVIOR_CODE

string

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_ROAD_BEHAVIOR_DESCRIPTION

string

 

 

 

AXLE_INFORMATION_ITEM_TRACK_WIDTH

int32

 

 

 

BASIC_DATA_BODY_STYLE

string

 

 

 

BASIC_DATA_BRAND_CODE

string

 

 

 

BASIC_DATA_BRAND

string

 

 

 

BASIC_DATA_CATALOG_PRICE

int32

 

 

 

BASIC_DATA_CATEGORY

string

 

 

 

BASIC_DATA_COLOR

string

 

 

 

BASIC_DATA_LICENSE_PLATE

string

 

 

 

BASIC_DATA_LOCATION_VIN_NUMBER

string

 

 

 

BASIC_DATA_MODEL

string

 

 

 

BASIC_DATA_SECONDARY_COLOR

string

 

 

 

BASIC_DATA_TYPE

string

 

 

 

BODY_APPROVAL_ITEM_DESCRIPTION

string

 

 

 

BODY_APPROVAL_ITEM_TYPE_CODE

string

 

 

 

BODY_APPROVAL_ITEM_TYPE_ID

int32

 

 

 

DETAILS_AXLES

int32

 

 

 

DETAILS_DISTANCE_CLUTCH_TO_REAR

int32

 

 

 

DETAILS_DISTANCE_FRONT_TO_CLUTCH

int32

 

 

 

DETAILS_DOORS

int32

 

 

 

DETAILS_LENGTH

int32

 

 

 

DETAILS_SEATS

int32

 

 

 

DETAILS_SPEED_LIMIT_DIFFERENCE

int32

 

 

 

DETAILS_STANDING_ROOM

int32

 

 

 

DETAILS_WEIGHT

int32

 

 

 

DETAILS_WHEEL_BASE

int32

 

 

 

DETAILS_WHEELS

int32

 

 

 

DETAILS_WIDTH

int32

 

 

 

ENGINE_CYLINDER_CAPACITY

int32

 

 

 

ENGINE_CYLINDERS

int32

 

 

 

ENGINE_ENERGY_LABEL

string

 

 

 

ENGINE_G3_INDICATION

boolean

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_CO2_EMISSION_COMBINED

int32

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_CO2_EMISSION_WEIGHTED

int32

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_EMISSION_CODE

string

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_EMISSION_PARTICLES_HEAVY

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_EMISSION_PARTICLES_LIGHT

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_FUEL_CODE

string

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_FUEL_TYPE

string

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_MAX_POWER_CONTINUOUS

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_MAX_POWER

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_NOISE_LEVEL_DRIVING

int32

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_NOISE_LEVEL_STATIONARY_RPM

int32

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_NOISE_LEVEL_STATIONARY

int32

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_PARTICULATE_EMISSION

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_PARTICULATE_FILTER

string

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_USAGE_CITY

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_USAGE_COMBINED

decimal

 

 

 

ENVIRONMENTAL_IMPACT_ITEM_USAGE_HIGHWAY

decimal

 

 

 

MILEAGE_DESCRIPTION

string

 

 

 

MILEAGE_INDICATION

string

 

 

 

MILEAGE_REGISTRATION_YEAR

int32

 

 

 

RECALL_DEFECTS

string

 

 

 

RECALL_STATUS

string

 

 

 

REGISTRATION_DATE_APK_DUE_DATE

datetime

 

 

 

REGISTRATION_DATE_FIRST_ADMISSION

datetime

Registration First Admission

 

 

REGISTRATION_DATE_FIRST_ISSUING

datetime

Registration Date First Issuing

 

 

REGISTRATION_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION

datetime

Registration Date Latest Name Registration

 

 

REGISTRATION_DATE_SUSPENSION_END_DATE

datetime

 

 

 

REGISTRATION_DATE_TACHOGRAPH_EXPIRATION

datetime

 

 

 

REGISTRATION_OWNERSHIPS

int32

 

 

 

REMARK_ITEM_DESCRIPTION

string

 

 

 

REMARK_ITEM_VARIABLE_CODE

string

 

 

 

REMARK_ITEM_VEHICLE_CODE

string

 

 

 

STATUS_AWAITING_INSPECTION

boolean

Status Awaiting Inspection

 

 

STATUS_EXPORTED

boolean

 

 

 

STATUS_INSURED

boolean

Status Insured

 

 

STATUS_MISSED

boolean

 

 

 

STATUS_STOLEN

boolean

Status Stolen

 

 

STATUS_SUSPENDED

boolean

 

 

 

TAX_AMOUNT

int32

 

 

 

TAX_BASE

string

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_GROSS_VEHICLE_MASS

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MASS_READY

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_BRAKED

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED

int32

 

 

 

TECHNICAL_WEIGHT_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED

int32

 

 

 

TYPE_APPROVAL_TYPE_APPROVAL_MARK

string

 

 

 

TYPE_APPROVAL_TYPE_CODE

string

 

 

 

TYPE_APPROVAL_VERSION_CODE

string

 

 

 

 

15-06-2022 23:19 Version 22.1.46-BETA+3385

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer