Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: CompanyInfo > Tables

kvkGetDossier

Catalog: CompanyInfo

Schema: CompanyInfo

This is a read-only table function. The Company.info API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Company.info does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Company.info API.

Topic: kvkGetDossier

Base XPath: /s:Envelope/s:Body/tns:kvkGetDossierResponse/tns:out

Filters on API Server: dossier_number- establishment_number

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function kvkGetDossier. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be treated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example with `select * from table(value1, value2, value3)` on a table with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name

Data Type

Required

Default Value

Documentation

dossier_number

string

 

 

establishment_number

string

 

 

 

Table Function Columns

The columns of the table function kvkGetDossier are shown below. Each column has an SQL data type.

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY

string

Authorized Share Capital Currency

 

 

AUTHORIZED_SHARE_CAPITAL

int64

Authorized Share Capital

 

 

CHAMBER_NUMBER

string

 

 

 

CLASS_PERSONNEL_FULLTIME

int32

 

 

 

CLASS_PERSONNEL

int32

Class Personnel

 

 

CONTACT_GENDER

string

Contact Gender

 

 

CONTACT_INITIALS

string

Contact Initials

 

 

CONTACT_PREFIX

string

Contact Prefix

 

 

CONTACT_SURNAME

string

Surname

 

 

CONTACT_TITLE1

string

Contact Title 1

 

 

CONTACT_TITLE2

string

Contact Title 2

 

 

CONTINUATION_DATE_DAY

int32

Continuation Date Day

 

 

CONTINUATION_DATE_MONTH

int32

Continuation Date Month

 

 

CONTINUATION_DATE_YEAR

int32

Continuation Date Year

 

 

CORRESPONDENCE_CITY

string

Correspondence City

 

 

CORRESPONDENCE_COUNTRY

string

 

 

 

CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER_ADDITION

string

 

 

 

CORRESPONDENCE_HOUSE_NUMBER

int32

 

 

 

CORRESPONDENCE_POSTCODE

string

Correspondence Postal Code

 

 

CORRESPONDENCE_STREET

string

Correspondence Street

 

 

DOMAIN_NAME

string

 

 

 

DOSSIER_NUMBER

string

File Number

 

 

ESTABLISHMENT_CITY

string

Establishment City

 

 

ESTABLISHMENT_DATE_DAY

int32

Establishment Date Day

 

 

ESTABLISHMENT_DATE_MONTH

int32

Establishment Date Month

 

 

ESTABLISHMENT_DATE_YEAR

int32

Establishment Date Year

 

 

ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER_ADDITION

string

 

 

 

ESTABLISHMENT_HOUSE_NUMBER

int32

 

 

 

ESTABLISHMENT_NUMBER

string

Establishment Number

 

 

ESTABLISHMENT_POSTCODE

string

Establishment Postal Code

 

 

ESTABLISHMENT_STREET

string

Establishment Street

 

 

FOUNDING_DATE_DAY

int32

Founding Date Day

 

 

FOUNDING_DATE_MONTH

int32

Founding Date Month

 

 

FOUNDING_DATE_YEAR

int32

Founding Date Year

 

 

INDICATION_BANKRUPTCY

boolean

Is Bankrupt

 

 

INDICATION_DIP

boolean

 

 

 

INDICATION_ECONOMICALLY_ACTIVE

boolean

Indication Economically Active

 

 

INDICATION_EXPORT

boolean

 

 

 

INDICATION_IMPORT

boolean

 

 

 

INDICATION_MAIN_ESTABLISHMENT

boolean

Main Establishment

 

 

INDICATION_NON_MAILING

boolean

 

 

 

INDICATION_ORGANISATION_CODE

string

 

 

 

ISSUED_SHARE_CAPITAL_CURRENCY

string

 

 

 

ISSUED_SHARE_CAPITAL

int64

 

 

 

LEGAL_FORM_CODE

string

 

 

 

LEGAL_FORM_TEXT

string

Legal Form Text

 

 

LEGAL_NAME

string

Legal Name

 

 

MAIN_ESTABLISHMENT_NUMBER

string

Main Establishment Number

 

 

MOBILE_NUMBER

string

 

 

 

PAID_UP_SHARE_CAPITAL_CURRENCY

string

Paid-up Share Capital Currency

 

 

PAID_UP_SHARE_CAPITAL

int64

Paid-up Share Capital

 

 

PERSONNEL_FULLTIME

int32

 

 

 

PERSONNEL_REFERENCE_DATE_DAY

int32

Personnel Reference Date Day

 

 

PERSONNEL_REFERENCE_DATE_MONTH

int32

Personnel Reference Date Month

 

 

PERSONNEL_REFERENCE_DATE_YEAR

int32

Personnel Reference Date Year

 

 

PERSONNEL

int32

Personnel

 

 

PRIMARY_SBI_CODE_TEXT

string

 

 

 

PRIMARY_SBI_CODE

string

 

 

 

RSIN_NUMBER

string

RSIN Number

 

 

SECONDARY_SBI_CODE1_TEXT

string

 

 

 

SECONDARY_SBI_CODE1

string

 

 

 

SECONDARY_SBI_CODE2_TEXT

string

 

 

 

SECONDARY_SBI_CODE2

string

 

 

 

TELEPHONE_NUMBER

string

Phone Number

 

 

TRADE_NAME_45

string

 

 

 

TRADE_NAME_FULL

string

 

 

 

TRADE_NAMES_ITEM

string

Trace Names Item

 

 

UPDATE_INFO_DATE_LAST_UPDATE

datetime

Update Info Last Update

 

 

UPDATE_INFO_DOSSIER_NUMBER

string

Update Info File Number

 

 

UPDATE_INFO_ESTABLISHMENT_NUMBER

string

Update Info Establishment Number

 

 

UPDATE_INFO_UPDATE_TYPES_ITEM

string

 

 

 

 

15-06-2022 23:19 Version 22.1.46-BETA+3385

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer