Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalogus: ExactOnlineDataDictionary > Schema's

IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

{res:itgen_eol_incremental_loading_event_log_entries_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadEventLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

CategoryCode

string

Categoriecode

 

CreatedUtc

datetime

Aangemaakt (UTC)

 

DataContainerId

string

Datacontainer ID

 

DurationMs

int32

Duur (ms)

 

FreeField1

string

Vrij Veld 1

 

FreeField2

string

Vrij Veld 2

 

FreeField3

string

Vrij Veld 3

 

FreeField4

string

Vrij Veld 4

 

FreeField5

string

Vrij Veld 5

 

IncrementVersion

int32

Verhoog Versie

 

LastTimestamp

int64

Laatste Tijdstempel

 

PartitionCode

string

Partitiecode

 

Quantity

int64

Aantal

 

Source

string

Bron

 

StatusAlgorithmVersion

int32

Status Algoritmeversie

 

StatusCreatedUtc

datetime

Status Aangemaakt (UTC)

 

StatusDeletedRowsFoundCountLast

int64

 

 

StatusDeletedRowsFoundCountTotal

int64

 

 

StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks

int64

 

 

StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks

int64

 

 

StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks

int64

 

 

StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks

int64

 

 

StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks

int64

 

 

StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks

int64

 

 

StatusEventLogEntriesCount

int32

 

 

StatusMaxSeenTimestampCurrent

int64

 

 

StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime

datetime

 

 

StatusMaxSeenTimestampPrevious

int64

 

 

StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime

datetime

 

 

StatusPartitionCode

string

Status Partitiecode

 

StatusPartitionCompanyCity

string

Status Partitiebedrijf Stad

 

StatusPartitionCompanyCountry

string

Status Partitiebedrijf Land

 

StatusPartitionCompanyEmailAddress

string

Status Partitiebedrijf E-mailadres

 

StatusPartitionCompanyName

string

Status Partitiebedrijf Naam

 

StatusPartitionCompanyPhone

string

Status Partitiebedrijf Telefoon

 

StatusPartitionCreatedUtc

datetime

Status Partitie Aangemaakt (UTC)

 

StatusPartitionName

string

Status Partitie Naam

 

StatusPartitionOwnerCompanyName

string

Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam

 

StatusRowCount

int64

Status Aantal Rijen

 

StatusRowCountPrevious

int64

Vorige Status Aantal Rijen

 

StatusServiceUrlRequested

string

Status Dienst URL Aangevraagd

 

StatusStatisticsCount

int32

Aantal Statusstatistieken

 

StatusTableNameRequested

string

Statustabelnaam Gevraagd

 

StatusTimestampEnvironment

string

Status Tijdstempel Omgeving

 

StatusUid

guid

Status UID

 

StatusVersion

int32

Status Versie

 

TableFullQualifiedName

string

Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam

 

Text

string

Tekst

 

Uid

guid

UID

 

 

28-09-2023 11:41 Versie 22.1.262-BETA+4120