Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalogus: ExactOnlineREST > Schema's > Schema: HRM > Tabellen

Costcenters: Exact Online Kostenplaatsen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

Active

boolean

Actief

Geeft aan of de kostenplaats actief is: 0 = inactief 1 = actief.

Code

string(8)

Code

Code (door de gebruiker gedefinieerde ID).

Created

datetime

Gemaakt

Aanmaakdatum.

CreatedUtc

datetime

Aangemaakt (UTC)

Aanmaakdatum in UTC.

Creator

guid

Aanmaker

Gebruikers-ID van de maker.

CreatorFullName

string(240)

Aanmaker Volledige Naam

Naam van de maker.

CustomField

string

 

 

Description

string(60)

Omschrijving

Beschrijving (tekst).

Division

int32

Divisie

Divisiecode.

DivisionCompanyCoCNumber

string(60)

Divisie Kamer van Koophandel Nummer

Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyIBANNumber

string(50)

Divisie IBAN Nummer

IBAN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyName

string(50)

Divisie Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyRSINNumber

string(9)

Divisie RSIN Nummer

RSIN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyVATNumber

string(35)

Divisie BTW Nummer

BTW-nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyWageTaxNumber

string(60)

Divisie Loonbelastingnummer

Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

DivisionLabel

string(128)

Divisie Label

Label van de Exact Online divisie.

DivisionName

string(50)

Administratie Naam

Naam van de Exact Online afdeling.

DivisionOwnerCompanyName

string(50)

Naam Abonnementhouder

Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionOwnerCompanyNumber

string(18)

Abonnementhoudernummer

Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionShortName

int64

Divisie Korte Naam

Korte naam van de Exact Online divisie.

EndDate

datetime

Einddatum

De einddatum waarop de kostenplaats inactief moet zijn.

ID

guid

ID

Primaire sleutel.

Modified

datetime

Gewijzigd

Laatst gewijzigde datum.

ModifiedUtc

datetime

Gewijzigd (UTC)

Laatst gewijzigde datum in UTC.

Modifier

guid

Wijziger

Gebruikers-ID van modifier.

ModifierFullName

string(240)

Gewijzigd Volledige Naam

Naam van modifier.

 

05-12-2023 22:39 Versie 23.0.114-PROD+4398