Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Catalogus: ExactOnlineREST > Schema's > Schema: Manufacturing > Tabellen

MfgTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Time transactions registered on machines.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productietijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

Activity

int32

Activiteit

Type fabricagetijd: Setup = 10, Run = 20.

Created

datetime

Gemaakt

Aanmaakdatum.

CreatedUtc

datetime

Aangemaakt (UTC)

Aanmaakdatum in UTC.

Creator

guid

Aanmaker

Gebruikers-ID van de maker.

CreatorFullName

string(240)

Aanmaker Volledige Naam

Naam van de maker.

Date

datetime

Datum

Datum.

Division

int32

Divisie

Divisiecode.

DivisionCompanyCoCNumber

string(60)

Divisie Kamer van Koophandel Nummer

Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyIBANNumber

string(50)

Divisie IBAN Nummer

IBAN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyName

string(50)

Divisie Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyRSINNumber

string(9)

Divisie RSIN Nummer

RSIN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyVATNumber

string(35)

Divisie BTW Nummer

BTW-nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyWageTaxNumber

string(60)

Divisie Loonbelastingnummer

Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

DivisionLabel

string(128)

Divisie Label

Label van de Exact Online divisie.

DivisionName

string(50)

Administratie Naam

Naam van de Exact Online afdeling.

DivisionOwnerCompanyName

string(50)

Naam Abonnementhouder

Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionOwnerCompanyNumber

string(18)

Abonnementhoudernummer

Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionShortName

int64

Divisie Korte Naam

Korte naam van de Exact Online divisie.

Employee

guid

Medewerker

Werknemer gekoppeld aan de transactie.

Hours

double

Uren

Machine-uren.

ID

guid

ID

Primaire sleutel.

IsOperationFinished

int16

Is Operatie Afgerond

Is de operatie klaar?

LaborHours

double

Werkuren

Arbeidsuren op de operatie.

Modified

datetime

Gewijzigd

Laatst gewijzigde datum.

ModifiedUtc

datetime

Gewijzigd (UTC)

Laatst gewijzigde datum in UTC.

Modifier

guid

Wijziger

Gebruikers-ID van modifier.

ModifierFullName

string(240)

Gewijzigd Volledige Naam

Naam van modifier.

Notes

string

Notities

Opmerkingen over de tijdtransactie.

PercentComplete

double

Percentage Voltooid

Percentage van de operatie dat is voltooid.

Quantity

double

Hoeveelheid (u)

Aantal uren.

RoutingStepPlan

guid

Routing Stappenplan

Routing stap gekoppeld aan de transactie.

ShopOrder

guid

Productieorder

Winkelorder gekoppeld aan de transactie.

Status

int32

Status

Status van de transactie: Concept = 1, Afgewezen = 2, Ingediend = 10, Definitief = 20.

TimedTimeTransaction

guid

 

Tijdsverrichting gekoppeld aan de transactie.

WorkCenter

guid

Workcenter

Workcenter gekoppeld aan de transactie.

 

22-12-2022 20:36 Versie 22.1.101-BETA+3681