Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalogus: ExactOnlineXML > Schema's > Schema: XML > Tabellen

BalanceLinesPerPeriod: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

The current balance (debit versus credit) per combination of Exact Online company (division), financial year, financial period and for every GL account on balance and Profit and Loss.

 

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

- year

- prevyears (2 )

- period_from

- period_to

- afterentry (1 )

- showperiods (1 )

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2 )- period_from- period_to- afterentry (1 )- showperiods (1 )

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

BALANCE

decimal

Saldo

 

COSTANALYSIS

string

Kostenanalyse

 

 

CREDIT

decimal

Credit

 

DEBIT

decimal

Debet

 

DIVISION_CODE

string

Administratie ID

Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

DIVISION_HID

int64

Administratie

Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

DIVISION_NAME

string(240)

Administratie Naam

Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

INTERFACE_URL

string(4000)

Interface URL

URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

PERIODS_YEAR_CLOSE

decimal

Jaar Sluiten

 

PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS

string

Jaar Kostenanalyse

 

 

PERIODS_YEAR_CREDIT

decimal

Jaar Credit

 

PERIODS_YEAR_DEBIT

decimal

Jaar Debet

 

PERIODS_YEAR_OPEN

decimal

Jaar Openen

 

PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR

int64

Jaar Rapportage Jaar

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS

string

Saldo Adres

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR

string

Saldo Balanssoort

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE

string

Saldo Kamer van Koophandel

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY

string

Saldo Plaats

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR

string

Saldo Code

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME

string

Saldo Naam bedrijf

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR

string

Land Code

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR

int64

Saldo Land Term ID

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION

string(255)

Land Omschrijving

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR

int64

 

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION

string(255)

Saldo Omschrijving

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE

string

Saldo Lead Code

 

 

PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE

string

Saldo Postcode

 

 

PREVYEARS

int32

Vorige Jaren Inbegrepen

 

REPORTINGPERIOD_ATTR

int64

Rapportage Periode

 

ROWNUM

int64

Rijnummer

Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

 

05-12-2023 22:39 Versie 23.0.114-PROD+4398

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer