Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalogus: ExactOnlineXML > Schema's > Schema: XML > Tabellen

UploadXMLTopics: Exact Online Upload XML Onderwerpen

Massaal XML-Upload Interfacetabel

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: xuc

Label: Upload XML Onderwerpen

Documentatie:

The table UploadXMLTopics provides a bulk loader for business data into one or many Exact Online companies. All topics provided by the Exact Online Import/Export XML feature are supported. The Exaxct Online documentation provides ample samples how to structure such a XML payload, and the easiest way is to export an object using the Export/Import XML user interface feature. Provided with an arbitrary large XML payload in the column PAYLOAD, individual fragments are created meeting the size specifications of the Exact Online XML Upload API. The size of fragments can be varied using FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS and FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS. The data is loaded at maximum Exact Online XML speed of 1 API call per second; the speed can be varied using FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS and FRAGEMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS to meet advanced load balancing scenarios across hundreds of Exact Online companies. Once processed, the fragments and their load results are registered in UploadXMLTopicFragments.

 

Ondersteunde extra where-clause kolommen:

- division

Voorbeeld: Load a sales invoice with lines.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

DIVISION_CODE

string

Divisie

Divisie.

DRY_RUN

boolean

Drooglopen

Whether to skip actual loading of the XML.

FAIL_ON_ERROR

boolean

Faal bij Fouten

Whether to raise an exception at the end of loading all fragments of a XML message when an error occurs during loading any fragment in that XML message.

FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS

int32

Fragment Maximale Grootte

Maximum fragment size when fragmenting.

FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS

int32

Fragment Maximum Omvang in Elementen

Maximum fragment size in elements when fragmenting.

FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG

boolean

Fragment Nettolading

Whether to fragment the payload when it exceeds the desired maximum size.

FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS

int32

Fragment Post-laden Vertraging (ms)

Delay in milliseconds after a fragment is loaded.

FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS

int32

Fragment Pre-laden Vertraging (ms)

Delay in milliseconds before a fragment is loaded.

ORIG_SYSTEM_GROUP

string

Oorspronkelijke Systeemgroep

Original system group.

ORIG_SYSTEM_REFERENCE

string

Oorspronkelijk Systeemreferentie

Originele systeemreferentie.

PAYLOAD

string

Nettolading

Payload.

ROWNUM

int64

Rijnummer

Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TOPIC

string

Onderwerp

Topic.

TRANSACTION_ID

int64

Transactie ID

Toenemende ID van de transactie.

 

05-12-2023 22:39 Versie 23.0.114-PROD+4398

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer