Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

Changes in Release 2014R2

Release: --2014.

Invantive Producer: b5?.

Changes and bug fixes:

Number

Type

Description

25254

PR

Exact Online: veld OwnBankAccount wordt niet goed gesplitst in select * from journals.

25257

PR

Exact Online: Object reference not set op een specifieke query.

25258

PR

Exact Online: project wordt niet goed bepaald bij select * from timetransactions (uren).

25270

PR

Exact Online: Rekening houden met paginering van 100 of 1000, rest ook ophalen indien nodig.

26608

PR

Describe Exact Online tabel accounts in Invantive Composition geeft ALLE velden retour ipv de paar geselecteerde.

25048

ER

Courier lettertype voor code velden in Control en Composition

25312

ER

Composition: clarify error message by including the codes of the blocks it is within (when a code is available in the foreach).

25387

PR

Invantive Composition: na publish worden de gegevens niet ververst in een Field dat een Document Property is.

27023

ER

INV-IM: Bij insert resource via building block: geselecteerde tekst vervangen, niet alleen tussenvoegen.

Installation

No specialties.

Implementation

No specialties.