Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Provider Octopus: Octopus.

Octopus.

Code for use in settings.xml: Octopus

Alias: octopus

Status: Production

Available in Editions: Paid

Technical Documentation: https://login.octopus.be/manual/octopus-webservice/api/index.html

Non-technical Documentation: https://octopus.be

Provider Attributes

The following provider attributes are available for Octopus:

Code

Description

Default Value

Set from Connection String

Set from Set SQL-Statement

Set from Providers File

api-url

URL of Octopus web service

 

 

force-case-sensitive-identifiers

Consider identifiers as case-sensitive independent of the platform capabilities.

False

forced-casing-identifiers

Forced casing of identifiers. Choose from Unset, Lower, Upper and Mixed.

 

http-disk-cache-compression-level

Compression level for the HTTP disk cache, ranging from 1 (little) to 9 (intense). Default is 5.

5

http-disk-cache-directory

Directory where HTTP cache is stored.

C:\Users\gle3\Invantive\Cache

http-disk-cache-max-age-sec

Maximum acceptable age in seconds for use of data in the HTTP disk cache.

2592000

http-get-timeout-ms

HTTP GET timeout (ms)

300000

http-memory-cache-compression-level

Compression level for the HTTP memory cache, ranging from 1 (little) to 9 (intense). Default is 5.

5

http-memory-cache-max-age-sec

Maximum acceptableage in seconds for use of data in the HTTP memory cache.

14400

http-post-timeout-ms

HTTP POST timeout (ms)

300000

invantive-sql-forward-filters-to-data-containers

Whether to forward filters to data containers.

True

invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers

Whether to shuffle results fetched from data containers.

False

invantive-use-cache

Whether to cache the results of a query.

True

maximum-length-identifiers

Non-default maximum length in characters of identifier names.

 

partition-slot-based-rate-limit-length-ms

Length in ms of a partition-based rate limit across all slots.

60000

 

partition-slot-based-rate-limit-slots

Number of slots per partition-based rate limit. Null means no slot-based rate limit

 

 

pre-request-delay-ms

Pre-request delay in milliseconds per request.

0

requests-parallel-max

Maximum number of parallel data requests from individual partitions on the data container.

32

result-set-cache

Action: provide 'empty' to empty.

 

 

 

slot-based-rate-limit-length-ms

Length in ms of a slot-based rate limit across all slots.

60000

 

slot-based-rate-limit-slots

Number of slots of a slot-based rate limit. Null means no slot-based rate limit

 

 

standardize-identifiers

Rewrite all identifiers to the preferred standards as configured by standardize-identifiers-casing and maximum-length-identifiers.

True

standardize-identifiers-casing

Rewrite all identifiers to the recommended standard platform-specific casing when changing a data model on a case-dependent platform.

True

trace-native-calls

Trace native calls to data container backend.

False

use-http-disk-cache-read

Whether to use HTTP responses from previous queries stored on disk to answer the current query.

True

use-http-disk-cache-write

Whether to memorize HTTP responses on disk.

True

use-http-memory-cache-read

Whether to use HTTP responses from previous queries stored in memory to answer the current query

True

use-http-memory-cache-write

Whether to memorize HTTP responses in memory

True

use-metadata-cache

Whether to use the metadata calculated previously

Has only practical use during development on a XML provider.

True

use-result-cache

Whether to use result sets from previous queries that can answer the current query

True

 

26-03-2019 22:2817.31.54-BETA+1985

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer