Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

BTWAangiftes

Geeft alle btw aangiftes terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- btwaangiftes:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Btwaangiftes

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BTWAangiftes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

$expand

string

 

OData expand, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

$filter

string

 

OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter

$skip

int64

 

Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.

$top

int64

 

Format - int32. Het maximum aantal resultaten.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BTWAangiftes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

aangiftePeriodeBeginDatum

datetime

Aangifte Periode Begindatum

 

betalenVoor

datetime

Betalen voor

 

betalingskenmerk

string

Betalingskenmerk

 

boekjaar_endDate

datetime

Boekjaar Einddatum

 

boekjaar_startDate

datetime

Boekjaar Startdatum

 

btwAangiftePeriode

string

BTW-aangifteperiode

 

btwAangifteStatus

string

BTW-aangiftestatus

 

btwNummer

string

BTW-nummer

 

btwPercentageHoog

double

BTW-percentage Hoog

 

btwPercentageLaag

double

BTW-percentage Laag

 

btwPercentageOverig

double

BTW-percentage Overige

 

datumTijdBerekening

datetime

Datum/tijd Berekening

 

datumTijdVerzending

datetime

Datum/tijd Verzending

Indien verzonden, het tijdstip van verzending

foutBericht

string

Foutmelding

 

id

guid

ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

isAangifteGeschat

boolean

Is Aangifte Gestart

 

isSuppletie

boolean

Is Suppletie

 

rubriek1A_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek1A_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek1A_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek1A_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek1B_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek1B_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek1B_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek1B_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek1C_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek1C_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek1C_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek1C_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek1D_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek1D_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek1D_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek1D_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek1E_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek1E_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek1E_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek1E_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek2A_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek2A_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek2A_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek2A_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek3A_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek3A_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek3A_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek3A_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek3B_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek3B_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek3B_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek3B_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek3C_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek3C_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek3C_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek3C_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek4A_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek4A_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek4A_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek4A_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek4B_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek4B_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek4B_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek4B_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5A_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5A_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5A_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5A_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5B_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5B_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5B_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5B_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5C_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5C_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5C_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5C_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5D_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5D_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5D_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5D_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5E_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5E_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5E_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5E_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5F_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5F_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5F_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5F_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

rubriek5G_btw

int32

Categorie {0} BTW

 

rubriek5G_btwSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte BTW

 

rubriek5G_omzet

int32

Categorie {0} Omzet

 

rubriek5G_omzetSchatting

int32

Categorie {0} Geschatte Omzet

 

 

10-02-2023 22:31 Versie 22.1.122-BETA+3761

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer