Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen

Geeft bedrijfsinformatie (CompanyInfoModel) terug voor een administratie. Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: CompanyInfo

Dit is een alleen-lezen tabel. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MijnAdministratieFacturatieBuitenlandInstellingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

aantalDecimalenArtikelaantallen

int32

Aantal Decimalen Artikelaantallen

 

aantalDecimalenArtikelprijzen

int32

Aantal Decimalen Artikelprijzen

 

aantalVoorloopnullenGrootboekrekeningen

int32

Aantal Voorloopnullen Grootboekrekeningen

 

abonnementOvernemen

boolean

Abonnement Overdragen

 

administratieIdentifier

guid

Administratie-identificatie

 

administratieNaam

string

Naam bedrijf

 

adres

string

Adres

 

artikelcodeMaxLengte

int32

Artikelcode Maximale Lengte

 

artikelcodeSoort

string

Artikelcodesoort

 

backorderGebruiken

boolean

Backorder Gebruiken

 

bankrekeningnummer

string

Bankrekeningnummer

 

bedrijfsnaam

string

Naam bedrijf

 

begindatumVoorraadtelling

datetime

Startdatum Voorraadtelling

 

beginmaandFiscaleBoekjaar

int32

Eerste Maand Fiscale Boekjaar

 

bic

string

BIC

 

btwAangiftePeriodeSoort

string

BTW-aangifteperiodesoort

 

btwIdentificatieNummer

string

BTW-identificatienummer

 

btwNummer

string

BTW-nummer

 

btwNummerFiscaleEenheid

string

BTW-nummer Fiscale Eenheid

 

btwPercentageAangifteKredietbeperking

decimal

BTW-percentage Aangifte Kredietlimiet

 

buitenlandseBtwGrootboek_id

guid

Buitenlandse BTW Grootboek ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

contactpersoon

string

Contactpersoon

 

dagboekVoorraadverschillen_id

guid

Dagboekvoorraadverschillen ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

deelleveringOrdersDefaultAan

boolean

Deellevering Orders Standaard naar

 

drempelbedragVerkooporderbeheer

decimal

Drempelbedrag Verkooporderbeheer

 

drempelbedragVerkooporderbeheerMaxDagenUitstel

int32

Drempelbedrag Verkooporderbeheer Maximaal Aantal Dagen Vertraging

 

email

string

E-mail

 

factureerBuitenlandsBtw

boolean

Factuur Buitenlandse BTW

 

factuurAlsBijlageVerkoopboeking

boolean

Factuur als Bijlage Verkoopboeking

 

fax

string

Fax

 

from

int64

Van

 

huidigBoekjaar

int32

Huidig Boekjaar

 

iban

string

IBAN

 

icpAangiftePeriodeSoort

string

ICP Aangifteperiodesoort

 

inkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw

boolean

Inkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW

 

kleineOndernemersregeling_isKleineOndernemersRegelingActief

boolean

Is KOR Actief

 

kleineOndernemersregeling_maximaalBedragKleineOndernemersRegeling

decimal

Maximumbedrag KOR

 

kleineOndernemersregeling_maximaalBedragVolledigeVerrekening

decimal

Maximaal Verrekend Bedrag KOR

 

kolomGeleverdAutomatischVullen

boolean

Automatisch Vullen Kolom Verscheept

 

kvKNummer

string

Kamer van Koophandel-nummer

 

mapUBLBestanden

string

Map UBL-bestanden

 

markeergedragInlezenBankafschriften

string

Markeergedrag Laden Bankafschriften

 

mobieleTelefoon

string

Mobiele Telefoon

 

momentVoorraadBijwerken

string

Moment Voorraad Bijwerken

 

plaats

string

Plaats

 

postcode

string

Postcode

 

rechtsvorm

string

Juridische Entiteitsoort

 

regelkortingVerkooporder

string

Regelkorting Verkooporder

 

rekeningTeOntvangenInkoopfacturen_id

guid

Factuur te Ontvangen Inkoopfactuur ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

tekstregelsOvernemenNaarBackorder

string

Kopieer Tekstregels naar Backorder

 

telefoon

string

Telefoon

 

to

int64

Aan

 

tussentijdseSuppletiesBerekenen

boolean

Bereken Tussentijdse Suppleties

 

verkooporderVoorraadVanafNiveau

string

Verkoopordervoorraadniveau vanaf

 

verkoopprijsArtikelbestandExclusiefBtw

boolean

Verkoopprijs Artikelbestand exclusief BTW

 

volgendContantbonnummer

int32

Volgend Contant Bonnummer

 

volgendFactuurnummer

int32

Volgend Factuurnummer

 

volgendInkoopordernummer

int32

Volgend Inkoopordernummer

 

volgendVerkoopordernummer

int32

Volgend Verkoopordernummer

 

voorkeurenTijdensBoeken

boolean

Voorkeur tijdens Boeken

 

voorraadcontroleOrderinvoer

boolean

Voorraadcontrole Orderinvoer

 

voorraadkolommenTonenInInkoop

boolean

Voorraadkolommen Tonen bij Inkoop

 

voorraadSysteem

string

Voorraadsysteem

 

voorraadTonenInZoekvenster

boolean

Toon Voorraad in Zoekvenster

 

vrijeTekst1

string

Vrije Tekst 1

 

vrijeTekst2

string

Vrije Tekst 2

 

vrijeTekst3

string

Vrije Tekst 3

 

vrijeTekst4

string

Vrije Tekst 4

 

website

string

Website

 

 

10-02-2023 22:31 Versie 22.1.122-BETA+3761

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer