Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

SWIFT MT940 Rabobank SQL Driver

Invantive SQL is the fastest, easiest and most reliable way to exchange data with SWIFT MT940 Rabobank.

Use the "Search" option in the left menu to search for a specific term such as the table or column description. When you already know the term, please use the "Index" option. When you can't find the information needed, please click on the Chat button at the bottom or place your question in the user community. Other users or Invantive Support will try to help you to our best.

Bank statement exchange format.

The SWIFT MT940 Rabobank driver covers 2 tables and 87 columns.

SWIFT MT940 Rabobank Clients

Invantive SQL is available on many user interfaces ("clients" in traditional server-client paradigma). All Invantive SQL statements can be exchanged with a close to 100% compatibility across all clients and operating systems (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

The clients include Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word and Microsoft Outlook. Web-based clients include Invantive Cloud, Invantive Bridge Online as OData proxy, Invantive App Online for interactive apps, Online SQL Editor for query execution and Invantive Data Access Point as extended proxy.

For technical users there are command-line editions of Invantive Data Hub running on iOS, Android, Windows, MacOS and Linux. Invantive Data Hub is also often used for enterprise server applications such as ETL. High-volume replication of data taken from SWIFT MT940 Rabobank into traditional databases such as SQL Server (on-premise and Azure), MySQL, PostgreSQL and Oracle is possible using Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator automatically creates and maintains SWIFT MT940 Rabobank datawarehouses, possibly in combination with data from over 70 other (cloud) platforms. Data Replicator supports data volumes up to over 1 TB and over 5.000 companies. The on-premise edition of Invantive Bridge offers an SWIFT MT940 Rabobank ADO.net provider.

Specifications

The SQL driver for SWIFT MT940 Rabobank does not support partitioning. Define one data container in a database for each company in SWIFT MT940 Rabobank to enable parallel access for data from multiple companies.

An introduction into the concepts of Invantive SQL such as databases, data containers and partitioning can be found in the Invantive SQL grammar.

The configuration can be changed using various attributes during log on and use. A full list of configuration options is listed in the driver attributes.

The catalog name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. The schema name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. On SWIFT MT940 Rabobank the comparison of two texts is case sensitive by default.

Changes and bug fixes on the SWIFT MT940 Rabobank SQL driver can be found in the release notes. There is currently no specific section on the Invantive forums for SWIFT MT940 Rabobank. Please reach out to other users of SWIFT MT940 Rabobank by leaving a question or contact request.

Driver code for use in settings.xml: SwiftMt940Rabo

Alias: mt940rabo

Recommended alias: mto

Status: Non-production

Partition Label: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

General documentation on SWIFT MT940 Rabobank is available at http://www.sepaforcorporates.com/swift-for-corporates/account-statement-mt940-file-format-overview/

15-06-2022 21:33 Version 22.0.232-PROD+3445

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer