Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

LooncomponentTypeBelastingdienstCodes: Domain LooncomponentTypeBelastingdienstCodes

Name: LooncomponentTypeBelastingdienstCodes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LooncomponentTypeBelastingdienstCodes' into descriptions.

Catalog: XAS

Schema: CodeValues

Label: Domain LooncomponentTypeBelastingdienstCodes

Example: The code value '01' means 'Bijtelling privé gebruik auto'.

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

code

string(240)

Code

Unique code within the domain.

description

string(240)

Description

Meaning of the unique code within the domain.

domain

string(240)

Domain

Each domain defines a map of codes to values.

 

Values

Code

Description

01

Bijtelling privé gebruik auto

02

Werknemersbijdrage privé gebruik auto

03

Vergoeding reiskosten

04

Vergoeding van plaatsbewijzen

05

Overige onbelaste vergoedingen op declaratie

06

Vaste onbelaste vergoedingen

10

Spaarloon

11

Belaste opname spaarloon

21

Verrekende arbeidskorting

22

Jong gehandicapten korting

31

Gespaard bedrag levensloopregeling

32

Opgenomen bedrag levensloopregeling door werknemer

33

Werkgeversbijdrage levensloopregeling

34

Toegepast bedrag levensloopverlofkorting

42

Afdrachtvermindering onderwijs

43

Afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof

44

Afdrachtvermindering zeevaart

51

Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet

52

Wettelijke bijdrage werkgever Zorgverzekeringswet

53

Aanvullende bijdrage werkgever Zorgverzekeringswet

54

Teruggave bijdrage werkgever Zorgverzekeringswet

61

Eindheffingen

71

Basispremie WAO/IVA/WGA

72

Uniforme premie WAO en gedifferentieerde premie WGA

73

Premie Awf (werkgevers-enwerknemersdeel)

74

Premiesectorfonds

75

Premie Uitkeringsfonds Overheid

81

Voorschotten (verstrekte en terugbetaalde)

82

Leningen (verstrekte en terugbetaalde)

99

Niet geclassificeerd

 

Generated 11-01-2019 19:48 on version 17.30.0-PROD+1821.