Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

SoortInkomenCodes: Domain SoortInkomenCodes

Name: SoortInkomenCodes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SoortInkomenCodes' into descriptions.

Catalog: XAS

Schema: CodeValues

Label: Domain SoortInkomenCodes

Example: The code value '11' means 'Loon of salaris ambtenaren i.z.v. Ambtenarenwet 1929'.

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

code

string(240)

Code

Unique code within the domain.

description

string(240)

Description

Meaning of the unique code within the domain.

domain

string(240)

Domain

Each domain defines a map of codes to values.

 

Values

Code

Description

11

Loon of salaris ambtenaren i.z.v. Ambtenarenwet 1929

12

Loon/salaris werknemer van instellingen

13

Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen

14

Loon/salaris werknemer niet verzekerd voor WAO

15

Loon/salaris werknemers niet hiervoor vermeld

17

Loon of salaris directeuren van een nv/bv, niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

18

Wachtgeld van een overheidsinstelling

21

Overige pensioenen, lijfrenten enzovoort

22

Uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW)

23

Oorlogs- en verzetspensioenen

24

Uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW)

31

Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet

32

Uitkering in het kader van de WAO en WIA

33

Uitkeringen (inclusief Toeslagenwet) in het kader van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW)

34

Uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

35

Vervolguitkeringen in het kader van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW)

36

Uitkeringen in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)

37

Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

38

Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wajong met Waz WAO/IVA of WGA

39

Uitkering in het kader van de Regeling IVA

40

Uitkering in het kader van de Regeling WGA

42

Uitkeringen in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)

43

Uitkering in het kader van de Wet Werk en bijstand (WWB)

44

Uitkering in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK)

45

Uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

46

Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet

50

Uitkeringen in het kader van overige sociale verzekerings wetten

 

Generated 11-01-2019 19:48 on version 17.30.0-PROD+1821.