Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

CheckOutstandingItemsByReference

Catalogus: Yuki

Schema: Accounting

The data in this table is partitioned per value of the COMPANY_CODE column.

This is a read-only tabelfunctie. The Yuki API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Yuki does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Yuki API.

Yuki API URL: https://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx

Onderwerp: CheckOutstandingItem

Base XPath: /soap11:Envelope/soap11:Body/tns:CheckOutstandingItemResponse

XPath: /tns:CheckOutstandingItemResult/CheckOutstandingItems/Item

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function CheckOutstandingItemsByReference. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

administrationID

string

 

 

Reference

string

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

The columns of the tabelfunctie CheckOutstandingItemsByReference are shown below. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

ADDRESSLINE1

string

 

 

ADDRESSLINE2

string

Adresregel 2

 

CITY

string

Plaats

 

COCNUMBER

string

KvK Nummer

 

COMPANY_CODE

string(36)

Partitiecode

 

COMPANY_NAME

string(240)

Partitie Naam

 

CONTACTCODE

string

Contactpersoon Code

 

CONTACTID

guid

Contactpersoon ID

 

CONTACTNAME

string

 

 

COUNTRY

string

Land

 

DATE

datetime

Datum

 

DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

DOMAINID

string(36)

 

 

DOMAINNAME

string(240)

 

 

DUEDATE

datetime

Vervaldag

 

ID

guid

ID

 

MAILADDRESSLINE1

string

 

 

MAILADDRESSLINE2

string

 

 

MAILCITY

string

Poststad

 

MAILPOSTCODE

string

Post Postcode

 

OPENAMOUNT

decimal

Open Bedrag

 

ORIGINALAMOUNT

decimal

Oorspronkelijk Bedrag

 

POSTCODE

string

Postcode

 

REFERENCE

string

Verwijzing

 

TYPEDESCRIPTION

string

 

 

TYPEID

string

Type ID

 

VATNUMBER

string

BTW-nummer

 

 

07-10-2022 13:21 Versie 22.0.384-PROD+3618

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer