Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

OutstandingDebtorItemsByDate: Yuki Uitstaande Debiteurenitems op Datum

Catalogus: Yuki

Schema: Accounting

Label: Uitstaande Debiteurenitems op Datum

The data in this table is partitioned per value of the COMPANY_CODE column.

This is a read-only tabelfunctie. The Yuki API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Yuki does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Yuki API.

Yuki API URL: https://api.yukiworks.nl/ws/Accounting.asmx

Onderwerp: OutstandingDebtorItemsByDate

Base XPath: /soap11:Envelope/soap11:Body/tns:OutstandingDebtorItemsByDateResponse

XPath: /tns:OutstandingDebtorItemsByDateResult/OutstandingDebtorItems/Item

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function OutstandingDebtorItemsByDate. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

administrationID

string

 

 

endDate

datetime

 

 

includeBankTransactions

boolean

 

 

startDate

datetime

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

The columns of the tabelfunctie OutstandingDebtorItemsByDate are shown below. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

ADDRESSLINE1

string

 

 

ADDRESSLINE2

string

Adresregel 2

 

CITY

string

Plaats

 

COCNUMBER

string

KvK Nummer

 

COMPANY_CODE

string(36)

Partitiecode

 

COMPANY_NAME

string(240)

Partitie Naam

 

CONTACTCODE

string

Contactpersoon Code

 

CONTACTID

guid

Contactpersoon ID

 

CONTACTNAME

string

 

 

COUNTRY

string

Land

 

DATE

datetime

Datum

 

DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

DOMAINID

string(36)

 

 

DOMAINNAME

string(240)

 

 

DUEDATE

datetime

Vervaldag

 

ID

guid

ID

 

MAILADDRESSLINE1

string

 

 

MAILADDRESSLINE2

string

 

 

MAILCITY

string

Poststad

 

MAILPOSTCODE

string

Post Postcode

 

OPENAMOUNT

decimal

Open Bedrag

 

ORIGINALAMOUNT

decimal

Oorspronkelijk Bedrag

 

PAYMENTMETHOD

string

 

 

POSTCODE

string

Postcode

 

REFERENCE

string

Verwijzing

 

TYPEDESCRIPTION

string

 

 

TYPEID

string

Type ID

 

VATNUMBER

string

BTW-nummer

 

 

07-10-2022 13:21 Versie 22.0.384-PROD+3618