Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: » No topics above this level «

TransactionDetailsByDate: Yuki Transactiedetails per Datum

Catalogus: Yuki

Schema: AccountingInfo

Label: Transactiedetails per Datum

The data in this table is partitioned per value of the COMPANY_CODE column.

This is a read-only tabelfunctie. The Yuki API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Yuki does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Yuki API.

Yuki API URL: https://api.yukiworks.nl/ws/AccountingInfo.asmx

Onderwerp: GetTransactionDetails

Base XPath: /soap11:Envelope/soap11:Body/tns:GetTransactionDetailsResponse

XPath: /tns:GetTransactionDetailsResult/tns:TransactionInfo

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function TransactionDetailsByDate. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

administrationID

string

 

 

EndDate

datetime

 

 

financialMode

int32

 

'1' (default) voor Fiscaal, '0' voor Commercieel.

GLAccountCode

string

 

 

StartDate

datetime

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

The columns of the tabelfunctie TransactionDetailsByDate are shown below. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

COCNUMBER

string

KvK Nummer

 

COMPANY_CODE

string(36)

Partitiecode

 

COMPANY_NAME

string(240)

Partitie Naam

 

COMPANY

string

Bedrijf

 

CONTACTCOUNTRY

string

Contactpersoon Land

 

CONTACTHID

int32

Contactpersoon HID

 

CONTACTID

guid

Contactpersoon ID

 

CONTACTZIPCODE

string

Contactpersoon Postcode

 

CURRENCY

string

Valuta

 

CURRENCYRATE

decimal

Valuta Classificatie

 

DESCRIPTION

string

Omschrijving

 

DOCUMENTFOLDER

string

Documentmap

 

DOCUMENTFOLDERTAB

string

Documentmap Tab

 

DOCUMENTID

string

Document ID

 

DOCUMENTREFERENCE

string

Document Referentie

 

DOCUMENTTYPE

string

Documentsoort

 

DOMAINID

string(36)

 

 

DOMAINNAME

string(240)

 

 

FULLNAME

string

Volledige Naam

 

GLACCOUNTCODE

string

Grootboekrekeningcode

 

HID

string

Menselijke ID

 

ID

string

ID

 

MUTATIONUSER

string

Mutatiegebruiker

 

PERIODID

string

Periode ID

 

PROJECT

string

Project

Project is identical to the concept 'Dossier'.

PROJECTCODE

string

Projectcode

 

TAXCODEDESCRIPTION

string

Belastingcode Omschrijving

 

TRANSACTIONAMOUNT

decimal

Transactiebedrag

 

TRANSACTIONAMOUNTFOREIGNCURRENCY

decimal

Transactiebedrag Vreemde Valuta

 

TRANSACTIONDATE

datetime

Transactiedatum

 

VATNUMBER

string

BTW-nummer

 

 

07-10-2022 13:21 Versie 22.0.384-PROD+3618