Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

Yuki SQL Driver Attributes

The SQL driver for Yuki has many attributes that can be finetuned to improve handling in scenarios with unreliable network connections to the API server of Yuki or high volumes of data. Also, many drivers have driver-specific attributes to finetune actual behaviour or handle data not matching specifications.

The Yuki driver attributes are assigned a default value which seldom requires change. However, changes can be applied when needed on four levels, which are reflected in the table below by separate checkmarks:

Connection string: the connection string from the settings*.xml file and applied during log on.

Set SQL statement: a set SQL-statement to be executed once connection has been established.

Log on: value to be specified interactively by user during log on in a user interface.

The connection string for Yuki can be found in the settings*.xml file used for the database. Settings*.xml files are typically located in the %USERPROFILE%\invantive folder in most deployment scenarios. The reference manuals contain instructions how to relocate the settings*.xml files. Each data container of a database in the connection string can have a connectionString element specifying the name and values of attributes. Both name and value must be properly escaped according to XML-semantics. Actual application of the value is solely done during log on. A new connection must be established to change the value of a driver attribute using a connection string.

The set SQL statement can be executed after log on. The syntax is: set NAME VALUE, or for a distributed database: set NAME@ALIAS VALUE. In some scenarios you may need to enclose the driver attribute name in square brackets to escape it from parsing, for instance when a reserved SQL keyword is part of the name. The new value takes effect straight after execution of the set-statement. The set-statement can be executed as often as needed during a session.

Driver attributes that can be interactively set to a value are typically presented in the log on window. Depending on the platform and design decisions of the user interface designer, some or all of the available driver attributes can have been made available.

The Yuki driver can be configured using the following attributes:

Code

Description

Origin

Default Value

Set from Connection String

Set from Set SQL-Statement

Set from Drivers File

Set from Log On

 

07-10-2022 14:52 Version 22.0.384-PROD+3618

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer