Please enable JavaScript to view this site.

Navigation: Schema: Domains > Tables

UsersByDomainId

Catalogus: Yuki

Schema: Domains

This is a read-only tabelfunctie. The Yuki API may not support changing the data or the Invantive SQL driver for Yuki does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Yuki API.

Yuki API URL: https://api.yukiworks.nl/ws/Domains.asmx

Onderwerp: GetDomainUsers

Base XPath: /soap11:Envelope/soap11:Body/tns:GetDomainUsersResponse

XPath: /tns:GetDomainUsersResult/Users/User

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function UsersByDomainId. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

domain

string

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

The columns of the tabelfunctie UsersByDomainId are shown below. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

DOMAINID

string(36)

 

 

DOMAINNAME

string(240)

 

 

ID

guid

ID

 

LASTLOGIN

datetime

 

 

LOGIN

string

 

 

NAME

string

Naam

 

 

07-10-2022 13:21 Versie 22.0.384-PROD+3618